Gå till innehållet

Ljusning efter flera års kamp för sjön Yxern

Det låga vattenståndet i Yxern har torrlagt vattenväxter. Foto (sommaren 2016): Tino Åberg

Yxern kallas för ett ”förstört ekosystem” eftersom småskaliga vattenkraftverk som inte är miljöanpassade tömmer sjön på vatten. Efter flera års kamp har nu ett förslag lagts fram som kan innebära en ljusning för sjön och dess natur.

Sjön Yxern är Kalmar läns största, men tidvis tappas den på 40 procent av sitt vatten. Det är de nio vattenkraftverken som ligger nedströms från sjön som orsakar tömningen, men trots den stora inverkan producerar de väldigt lite el. 

Enligt Tino Åberg, som kämpat i flera år för att rädda sjön, råder det inga tvivel om att ”den brutala regleringen” skadar den biologiska mångfalden. Han berättar att i södra delen av sjön Yxern uppskattar markägare att över 50 hektar har försvunnit efter det att regleringen startade 1947. Där det förr var vatten är det idag vass och åter vass. Då vattennivån åker upp och ner och med en torrlagd strandzon som ligger blottad halvårsvis förstörs lekplatser för fisken och för fåglar som häckar strandnära. Gäddan har minskat dramatiskt i sjön och även abborren har minskat.

– Samtliga kraftverk saknar fisktrappor och fingaller. Enda vägen är genom kraftverkens turbiner för att där malas till färs. Bara det att ålen som är internationellt utrotningshotad och rödlistad i EU är skäl nog för att riva ut kraftverken, berättade Tino Åberg, när Natursidan intervjuade honom hösten 2015. 1,5 år senare kämpar han fortfarande lika hårt och har nyligen bland annat fått Naturskyddsföreningen i Kalmar läns naturvårdpris för sitt arbete.

Blottlagd sjöbotten i sjön Yxern. Foto (maj 2017): Tino Åberg

Sedan dess har inte mycket hänt. Sjön är fortfarande i dåligt skick och vattenkraftbolagen, med Tekniska verken i Linköping i spetsen, har fortsatt tömma sjön på vatten, trots protester från de boende i området, föreningen Älvräddarna och att både Vimmerby och Västerviks kommun vill att det ska råda naturlig avrinning från sjön.

Under ett möte nyligen lades det dock fram ett nytt förslag som ses som en ljusning för Yxern. Tino Åberg förklarar:

– Förslaget innebär att man under en övergångsperiod inför ett tidsbegränsat tillstånd att avvika från nuvarande regleringsbestämmelser i avvaktan på en permanent lösning. Förslaget är tänkt att gälla under två år och ett sätt att skydda Yxern från de stora fluktationer vi sett de sista åren. Nuvarande tillstånd har en alldeles för stor omfattning och att Tekniska verkens tolkning av detta och hur verksamheten ska bedrivas innebär att sjön kan totalskadas, faktiskt helt försvinna.

Hur kommer det påverka naturen i Yxern om det blir av?

– Man kommer att försöka hålla sjön på en så jämn nivå som möjligt vilket gynnar den biologiska mångfalden. Den torrläggning av sediment vi sett de sista åren är starkt negativ för fisk och musslor mm.

Har Tekniska verken uttalat sig om detta än?

– Nej jag har inte hört något angående hur Tekniska verken ser på det här förslaget. Men vill de ha lösning på problemet så borde de vara positivt inställda. Skulle de välja att börja stöka till det här så tror jag att det är dödsstöten för deras varumärke som idag är starkt ifrågasatt med anledning av situationen i sjön Yxern.  

Enligt Dagens Vimmerby är regleringsföretaget och Tekniska Verken “försiktigt positiva” till förslaget. Förstudien ska presenteras helt i juni och om alla kan enas om att det är en bra lösning, så kan processen gå fort.

Källa: Dagens Vimmerby

Mer att läsa