Gå till innehållet

Ljus i mörkret för “den leende tumlaren”

Asiatisk tumlare. Foto: ori2uru – originally posted to Flickr as Finless black porpoise, CC BY 2.0, Länk

Under åren 2006-2012 minskade antalet asiatiska tumlare med nästan 13 procent om året. Sedan dess har Kina infört en rad åtgärder och nu visar den senaste inventeringen att det går allt bättre för “den leende tumlaren”, som den kallas.

Populationen minskar förvisso fortfarande, men med blygsamma 28 individer på fem år – från 1040 stycken år 2012 till 1012 år 2017. Utan åtgärder och med fortsatt minskning med nästan 13 procent om året hade antalet kunnat vara nere i runt 500 individer.

Kina införde 2012 flera fiskeförbud, slog till mot illegalt fiske och begränsade sandbrytning, tre åtgärder som haft betydelse för att vända den negativa trenden för den asiatiska tumlaren. Den är fortfarande hotad, men det ser något ljusare ut.

I dagsläget lever arten i enbart tre populationer i Dongting-sjön, Poyang-sjön och i floden Yangtze. I de båda sjöarna har antalet ökat och det är i Yangtze-floden som den asiatiska tumlaren har störst problem att klara sig. Här har antalet minskat från 505 till 445. Men år 2016 införde Kina en tioårsplan för att rädda tumlarna och bestämde att miljöskydd ska vara högsta prioritet för Yangtze. Förhoppningsvis ses effekterna av detta i nästa inventering.

Som vanligt ger det en mängd andra positiva effekter när förutsättningarna för att en djurart ska klara sig förbättras.
– Att rädda den asiatiska tumlaren kommer ha enorma fördelar för de hundratals miljoner människor, globala företag och andra arter som är beroende av att Yangtzefloden är frisk, säger Lo Sze Ping, generalsekreterare för WWF Kina.

Källa: WWF och IUCN

Mer att läsa