Gå till innehållet

Livfulla inspelningar hjälper korallrev återhämta sig

Korallrev utanför Indonesien. Foto: Fabian Lambeck, CC BY-SA 4.0,

Forskare har lyckats locka fiskar till försvagade korallrev genom att spela upp ljud från friska korallrev. Väl på plats hjälper fiskarna korallrevens återhämtning.

Forskarna från Storbritannien och Australien placerade ut undervattenshögtalare på områden med döda koraller på Stora barriärrevet. De spelade upp läten från ett livfullt korallrev och kunde på så vis locka till sig dubbelt så många fiskar från 50 procent fler arter jämfört med liknande områden utan ljuduppspelning.

Det visade sig också att fiskarna som lockades dit stannade och hjälpte till att bygga upp området.

– Fiskar är avgörande för att korallrev ska fungera som friska ekosystem. Att öka fiskbeståndet på detta sätt kan hjälpa till att starta naturliga återhämtningsprocesser och motverka de skador vi ser på många korallrev runt om i världen, säger Tim Gordon, rapportens huvudförfattare, till CNN.

Forskarna tror att dessa lockläten kan bli en del av det arbete som krävs för att motarbeta att Stora barriärrevet blir allt mer utblekt och livlöst när havens temperatur höjs. Men de påpekar också att det enbart är ett hjälpmedel på lokal nivå och att vi fortfarande måste tackla hot som klimatförändringar, överfiske och föroreningar för att rädda korallreven.

Läs även:
Barriärrevsforskare: Situationen gör mig förtvivlad
Kollaps för nästan 90 procent av Stora barriärrevet – framtiden oviss
När invasiva råttor försvinner räddas havsfåglar och korallrev

Källa: CNN och Nature

Mer att läsa