Gå till innehållet

Livesänd fiskvandring behöver tittarnas hjälp

Gäddor under vattnet. Foto: Micael Söderman

Samtidigt som SVT drar igång sin satsning på att livesända älgvandringen startar WWF en två veckor lång sändning från gäddvandringen. Live från Stockholms skärgård kan tittarna se gäddor och andra rovfiskar under vattnet och dessutom hjälpa till med att räkna dem.

Östersjöns rovfiskar behöver hjälp. Till exempel genom att återskapa vandringsvägar och utdikade våtmarker och vattendrag så att gäddor och abborrar kan vandra upp till lekområden för att lägga rom. Det är en del av projektet “Återskapa Östersjöns livskraft” som WWF driver tillsammans med lokala aktörer.

– Vi vet att sådana här fiskvandringsvägar är väldigt värdefulla för att hjälpa hela Östersjön att må bra på sikt, säger Yvonne Blombäck, programsamordnare Kust och Skärgård, WWF.

Behöver abborrar och gäddor våtmarker för att leka? Klarar de inte av att leka på andra platser?
– Gädda och abborre kan hitta lekplatser i våra grunda vikar också, men de har svårare att klara sig eftersom spiggen tagit över och äter upp ynglen innan de vuxit sig stora. Diken och igenväxta våtmarker är omöjliga för fiskarna att komma in till, dels är de för torra och kopplingen mellan våtmarken och diket är ofta igensatt. Med ganska små åtgärder kan en vandringsväg öppnas igen och när vi samtidigt restaurerar våtmarken öppnas en fantastisk lekyta.

Gäddlek. Foto: Olof Engstedt

Räkna fiskar under livesändning
För att visa hur det kan se ut vid en återställd vandringsväg har nu WWF startat en livesändning från Stockholms skärgård. Den pågår fram till den 3 maj och allmänheten kan via projektets hemsida enkelt rapportera in om det syns någon fisk. Det är oväntat spännande att se livet under ytan som stora delar av tiden är meditativt och lugnt för att plötsligt bjuda på action när det simmar förbi en stor gädda.

Insatsen i Stockholms skärgård är inte den enda som WWF jobbar med. Vid Hargs bruk har de tillsammans med Upplandsstiftelsen bland annat öppnat upp en vandringsväg som varit stängd i 350 år och det har också gjorts åtgärder vid Ledskär.

Är det ungefär sådana insatser som ni gör även på andra platser i projektet?
– Ja bland annat ska vi genomföra åtgärder för att gädda och abborre ska kunna vandra till lekplatser igen och våtmarker ska restaureras. Sveriges nordligaste gäddfabrik ska anläggas i Höga Kusten. Men vi ska också restaurera ålgräsäng i Hanöbukten och bygga erosionshinder vid stora farleder i Stockholms skärgård. I Björnöreservatet i Värmdö kommun återskapar vi skogsvåtmarker. Så det är många olika åtgärder vi gör för att Östersjön ska kunna tillfriskna, berättar Yvonne Blombäck.

Även livesändningen får en fortsättning. Nästa år kommer WWF sända från tre olika platser med vandringshinder för att visa hur fiskarna inte kan komma igenom, för att 2023 visa hur det ser ut när åtgärden är genomförd.

Läs mer om projektet på wwf.se/aterskapaostersjon, se livesändningen via den här länken.

Mer att läsa