Gå till innehållet

Lena Ek svarar på kritiken om rovdjurspropositionen

Efter förra veckans rovdjursproposition där regeringen kan tänka sig att halvera våra rovdjursstammar har flera naturorganisationer kritiserat propositionen. En av dem är Sveriges Ornitologiska Förening (SOF), som menar att sänkningen av målet för antalet kungsörnar i landet från 600 par till 150 par öppnar upp för licensjakt. De ställde då några frågor till Lena Ek och har nu fått svar.

Kungsörn. Foto: Fredrik Nilsson

Kungsörn. Foto: Fredrik Nilsson

Miljöminister Lena Ek förtydligar i svaret framför allt två saker. Det första är att regeringen bedömer att kungsörn har gynnsam bevarandestatus i dagsläget. Det vill säga att ungefär 150 häckande par är tillräckligt för att den ska vara livskraftig i landet.

Det andra är att propositionen inte öppnar upp för jakt: “Vårt befintliga regelverk tillåter skyddsjakt på kungsörn men sådana beslut är mycket ovanliga. Licensjakt på kungsörn är däremot inte tillåtet och regeringen vare sig vill eller planerar att införa någon sådan möjlighet.”

Enligt SOF finns det en “uppenbar risk” med att “besluten om skyddsjakt på stora rovdjur (…) delegeras från Naturvårdsverket till länsstyrelsernas viltförvaltningsdelegationer”. Risken är att “renskötare och jaktintressen gör gemensam sak framöver och driver igenom beslut om skyddsjakt på kungsörn”.

Även Svensk Jakt påpekar efter att ha läst rovdjurspropositionen att “någon jakt på kungsörn är det inte tal om”.

Det återstår helt enkelt att se om det blir lättare att bevilja jakt på kungsörn eller inte.

Källa och mer information: SOF

Mer att läsa