Gå till innehållet

Lejon som föds upp för att bli jakttroféer

Lejon (American Museum of Natural History). Foto: Erik Hansson

Lejon (American Museum of Natural History). Foto: Erik Hansson

I en längre artikel med en video, som innehåller starka scener, berättar The Guardian om hur det i Sydafrika finns fler lejon som föds upp i fångenskap (cirka 5000) än i det vilda (2000) och att det finns fler än 160 farmer som föder upp lejon i landet. Enligt djurrättsorganisationer säljs de flesta av dessa lejon till företag som jobbar med jakt. Lejonen släpps ut i en begränsad vildmark och skjuts sedan ihjäl av jägare från framför allt Europa och Nordamerika som vill ha en trofé. Eller så säljs delar av lejonen som traditionell medicin till Asien. Jakten sker med gevär, pistoler eller till och med armborst, kostar mellan 50 000 och 250 000 kronor och är laglig. Det är till och med lagligt att föra in skjutna lejon som jakttroféer i Sverige.

I filmen till artikeln visas hur en grupp män med jaktgevär ser ett lejon på andra sidan en liten dalsänka. De siktar in sig, skjuter, men missar lejonet som blir aggressivt och går till attack varpå männen skjuter vilt mot det och till slut, efter kanske tio-femton skott har de lyckats döda lejonet och går fram för att posera bredvid sitt byte.

För fem år sedan beslöt den sydafrikanska regeringen att lejon ska få leva vilt i två år innan de jagas, men jaktföretagen överklagade beslutet och fick rätt i högsta domstolen. Sedan dess har exporten av lejontroféer som skickas ut ur Sydafrika ökat med 122 procent. Andelen som exporteras för att bli medicin har också ökat från fem lejon 2009 till nästan 500 år 2011.

Ranchägarna argumenterar att det är bättre att lejon från fångenskap skjuts än att det är vilda lejon som jagas. Fiona Miles, chef på lejonreservatet Lionsrock, menar dock att den här formen av jakt har satt ett pris på huvudet på alla lejon. Nu vet allt fler människor i Afrika att det finns jägare som är beredda att betala tiotusentals eller hundratusentals kronor för att få skjuta ett lejon. Det är ett hot mot alla lejon, enligt Fiona Miles.

Källa: The Guardian

Mer att läsa