Gå till innehållet

Laxar tvingas anpassa sina magar i farliga vatten

Många laxfiskar föds i sötvatten, men ger sig sedan ut i salt havsvatten för att kunna växa till sig. I områden med bräckt vatten samlas rovfåglar och rovdjur för att fånga laxarna. Upp till 90 procent av laxarna kan möta sitt öde här. Trots det stannar de i området i flera dagar. En ny avhandling vid Göteborgs universitet har kommit fram till vad det beror på.

För att anpassa sig till saltvattnet måste laxarna nämligen vänja sina magar och upprätthålla salt- och vattenbalansen och vara fysiologiskt förberedda på livet i havet.

− Misslyckas de att kompensera för det salta havsvattnet kommer fiskarna snart att dö av uttorkning, säger Jeroen Brijs vid Göteborgs universitet som de senaste fem åren har undersökt de fysiologiska förändringarna i laxfiskar när de flyttar från sött till salt vatten.

Fiskarna har därför inget annat val än att stanna i det bräckta vattnet, trots hoten från rovfåglarna. De som överlever ger sig ut i havet och äter upp sig innan de återvänder till sötvatten igen för att leka.

Enligt Jeroen Brijs forskning kommer laxfiskarnas anpassning till olika vatten bli svårare i takt med att klimatet förändras.

− Resultaten visar att vandrande fiskar kommer få svårt att klara sig om temperaturen fortsätter att öka eftersom högre temperatur ytterligare begränsar deras förmåga att motverka uttorkning, säger Jeroen Brijs.

Källa: Göteborgs universitet


Natursidan.se har beviljats stöd av Forskningsrådet Formas genom Erik Hanssons, Johan Linds och Marie Mattssons projekt ”Forskning om natur för alla”. Det här är en artikel inom detta projekt. Läs alla våra artiklar i serien via den här länken.

Mer att läsa