Gå till innehållet

Läroböcker allt sämre på att lyfta klimatförändring

Kalvande glaciär i Arktis. Foto: Marie Mattsson

En ny studie har undersökt hur läroböcker i amerikanska skolor tar upp klimatförändringar. De upptäckte att de böcker som publicerades under 2010-talet innehöll mindre(!) information om klimatförändringar än de som publicerades årtiondet innan.

– Kort sagt upptäckte vi att läroböcker i biologi inte ger tillräcklig information om klimatförändringarna, som är ett generationsavgörande ämne inom biovetenskaperna. Dessa böcker är grundläggande för att hjälpa eleverna att förstå vetenskapen om livet på jorden, men de ger väldigt lite information om ett fenomen som har en djupgående inverkan på livsmiljöer, ekosystem, jordbruk – nästan alla aspekter av livet på jorden, säger Jennifer Landin, författare till studien och docent i biologiska vetenskaper vid NC State University.

Landin och hennes kollegor gick igenom 57 läroböcker i biologi avsedda för högskolestudier och som publicerades mellan 1970 och 2019. Innan 1990 hade böckerna ett medianvärde på färre än tio meningar om klimatförändringar. På 90-talet ökade det till 30 meningar och till 52 meningar på 2000-talet. Men bland läroböckerna som publicerades på 2010-talet minskade medianvärdet till 45 meningar.

Betydligt färre beskrivningar av hur problemet kan lösas

Det var inte bara antalet meningarna som ändrades. På 1990-talet beskrevs möjliga handlingar för att minska klimatkrisen i ungefär 15 procent av klimatinnehållet. På 2000- och 2010-talet utgjorde det bara ungefär 3 procent av innehållet. Jennifer Landin ser det som en av de mest oroväckande upptäckterna i läroböckerna.
– Det ger eleverna en känsla av att inget kan göras, vilket är väldigt missledande och bidrar dessutom till en fatalistisk känsla inför klimatförändringarna, säger hon.

Böckerna var också dåligt uppdaterade. Även böckerna som publicerades under 2010-talet fram till 2019 hade enbart med klimatdata fram till år 2000.

Dessutom har innehållet flyttats allt längre bak i läroböckerna. På 1970-talet var de i de sista 15 procenten av böckerna. På 2010-talet i de sista 2,5 procenten. Detta har betydelse eftersom de flesta lärare går igenom böckerna i ordning vilket ökar risken för att undervisningen inte hinner med att ta upp klimatförändringarna.

– Vi hoppas att den här studien ska vara en väckarklocka för förlag och lärare. Vi måste bli bättre på att få med klimatförändringar i våra kurser om vi ska förbereda studenterna på att förstå vilken roll klimatförändringar spelar för livet på jorden, säger Jennifer Landin.

Brister även i Europa

Hennes studie är inte den enda som är kritisk till information om klimatförändringen i skolböckerna. En grupp tyska elever granskade flera skolböckerna från några av de värsta utsläppsländerna (bland annat USA, Australien, Frankrike, och Storbritannien) och upptäckte att informationen var minst sagt bristfällig i många av dem.

– Många läroböcker nämnde inte ens klimatförändringen, vilket verkligen överraskade oss. Och de få böcker som nämnde den tog bara upp sätt att motverka den, som inte har en så stor effekt, som återvinning och att byta ut glödlampor, sa Alina Runk, en av eleverna som medverkat i granskningen av läroböcker, i en kommentar till Yle 2018.

För lärare som vill veta mer om hur de kan undervisa om klimatet finns “Lärarens guide till klimatmedveten undervisning” som nedladdningsbar pdf via förlaget Natur & kultur. Dessutom har organisationen Våra barns klimat tagit fram en guide åt lärare.

Källor: NC State University, PLOS One, och Yle

Mer att läsa