Gå till innehållet

Länsstyrelsen: Gör Natura 2000 av hela Ojnare-området

Nordkalks anläggning i Storugns på Gotland. Foto: Bengt Oberger via Wikimedia

Nordkalks anläggning i kalkbrottet vid Storugns på Gotland. Foto: Bengt Oberger via Wikimedia

Länsstyrelsen på Gotland har beslutat att söka EU-skydd för hela det omdebatterade området kring Ojnareskogen på Norra Gotland. Även den delen som Nordkalk vill göra till ett kalkbrott.

Målet ska nu göras om i Mark- och miljööverdomstolen. Enligt professorn och miljöjuristen Jonas Ebbesson på Stockholms universitet bör dock inte domstolen kunna gå vidare i frågan.

– Det här blir lite dynamit i själva processen. Jag kan inte se att domstolen kan ge tillstånd till den här verksamheten nu. Den kan göra en bedömning och avslå ansökan eller vilandeförklara ärendet tills det är helt klart om området kommer upp på Natura 2000-listan. Det finns också några avgöranden i EU-domstolen där man har betonat att bara det faktum att de här områdena är upp i en process att komma upp på listan, så måste medlemsstaterna ta hänsyn till detta. Man kan då inte ge tillstånd som direkt motverkar syftet att skydda de här områdena, säger Jonas Ebbesson till SVT.

Frågan ska slutligt avgöras av regeringen och miljöministern Åsa Romson (MP) vill avvakta på Naturvårdsverkets beslut innan hon uttalar sig.
– Naturvårdsverket kommer efter att de är klara med sin analys att redovisa materialet till regeringen, som då bereder ett förslag till beslut om att föreslå nya områden och justeringar i redan föreslagna områden till Europeiska kommissionen, skriver Åsa Romson.

Det är nu tio år sedan Nordkalk sökte tillstånd att bryta kalk i området. Sedan dess har det varit en stor konflikt som finns sammanfattad här. I november 2014 kom en dom från mark- och miljödomstolen om att Nordkalk fick bryta sten och dessutom utöka sitt område. Beslutet överklagades till Mark- och miljööverdomstolen som planerar att ta upp målet den 13-17 april i år.

Källa: SVT

Mer att läsa