Gå till innehållet

Länsstyrelsen: Vargtiken söder om Stockholm ska skjutas

Varg (i hägn). Foto: Frida Hermansson 

I början av sommaren anlände en ung vargtik till södra Stockholm. Hon har sedan dess stannat kvar i området nära Tyresta nationalpark. Efter nästan ett halvår kom idag länsstyrelsens beslut om att hon ska skjutas.

Skyddsjakten är tillåten från i dag, den 6 december 2017, till och med den 28 februari 2018. Länsstyrelsen skriver i ett pressmeddelande att vargen är nyfiken och oskygg och har rört sig nära människor, främst i sällskap med hund. Eftersom vargen rör sig i områden med mycket friluftsliv har den nästan setts dagligen i området. 

LÄS ÄVEN: • Vargen i södra Stockholm – det här har hänt

– Länsstyrelsen konstaterar att vargens beteende har förändrats under de sex månader som den har rört sig på Södertörn. Den senaste tiden har vargen sökt sig till människor allt oftare och då kommit närmare än tidigare. Den uppsöker också människor utan hund. Det har dessutom blivit svårare att skrämma bort tiken och den uppehåller sig mer frekvent i tätbebyggda områden, skriver länsstyrelsen.

Viltskadecenter (nationellt centrum för kunskap om vilt, viltskador och samhälle) har gett rådet att vargen bör skjutas med följande motivering:

LÄS ÄVEN: • Norsk varg har förflyttat sig till Stockholm

– Risken för skada på människor är mycket liten, men om vargens beteende tillåts fortsätta finns en risk att den blir så van att vara nära människor att det på sikt kan uppstå en farlig situation. För att förebygga en sådan situation föreslår Viltskadecenter därför att Länsstyrelsen beviljar skyddsjakt.

Länsstyrelsen delar den uppfattningen.

Källa: Länsstyrelsen

Mer att läsa