Gå till innehållet

Länsstyrelsen satsar på att stoppa övergödningen

Jordbruksmark. Foto: Marie Gillander

Jordbruksmark. Foto: Marie Gillander

Genom det så kallade LOVA-projektet (Lokala Vattenvårdsprojekt) delar Länsstyrelsen Sörmland ut över 3,5 miljoner kronor till olika aktörer i länet för att få bukt med övergödningen i sjöar, vattendrag och hav.

Sex åtgärder av 25 ansökningar har valts ut och innefattar bland annat kalkning av jordbruksmark, sugtömningsstationer för att ta hand om fritidsbåtars toalettavfall, förbättringar av undermåliga avlopp och anläggning av fosfordammar i jordbruksdiken.

– Eftersom jordbruket är en dominerande källa av både kväve och fosfor och i hög grad bidrar till övergödningen har vi i år prioriterat de ansökningar som gäller åtgärder i jordbrukslandskapet. Här finns ett stort intresse av att genomföra åtgärder och vi anser att strukturkalkning av åkermark är en kostnadseffektiv åtgärd, säger projektledaren Lars Juhlin på Länsstyrelsen Sörmland i en kommentar till SVT Sörmland.

Källa: SVT Sörmland

 

Mer att läsa