Gå till innehållet

Länsstyrelsen säger nej till gruva i Kallak

Myr nära Jokkmokk. Foto: Gunilla Falk 

Länsstyrelsen har nu lämnat in sitt yttrande till regeringen och de anser inte att Beowulf mining bör få ägna sig åt gruvbrytning i Kallak, i Jokkmokks kommun.

Länsstyrelsen anser att rennäringen skulle försvåras av en gruvetablering mitt i renbetesmarker, men också att en gruvetablering med så kort livslängd varken är samhällsekonomiskt eller miljömässigt försvarbar.

LÄS ÄVEN: • Gruva riskerar Laponiaområdets status som världsarv

— För Jokkmokks kommun innebär en gruvetablering positiva samhällseffekter under driftsperioden. Men en gruvetablering som har en kort livslängd och som innebär betydande statliga investeringskostnader för nödvändig infrastruktur är inte samhällsekonomiskt försvarbar ur ett långsiktigt hållbarhetsperspektiv. Med tanke på att det samtidigt handlar om en verksamhet som kan medföra oåterkalleliga ingrepp i naturen och bestående påverkan på markanvändningen, så bör en bearbetningskoncession inte beviljas, säger länsråd Johan Antti, i ett pressmeddelande.

Länsstyrelsen bedömer också att “det inte kan uteslutas” att världsarvet Laponias natur- och kulturvärden riskerar att påverkas av gruvetableringen.

Nu ligger beslutet i regeringens händer.

Källa: Länsstyrelsen

Mer att läsa