Gå till innehållet

Länsstyrelsen ger upp naturreservat – direkt konsekvens av ny skogspolitik

Bilder från området. Foto: Thonas Johansson

Länsstyrelsen i Örebro län avbryter försöken att bilda ett naturreservat av Garphytteklint. Trots höga naturvärden och att länsstyrelsen bedömer området vara “särskilt skyddsvärt i ett internationellt perspektiv”, har skogen nu avverkningsanmälts och planerna på ett naturreservat lagts ned.

– Det är en direkt konsekvens av att den nationella politiken förändrats. Då behöver vi som myndighet anpassa oss till den, säger Johan Karlhager på länsstyrelsen i Örebro län till SVT Örebro.

Ärendet handlar om en skog med mycket höga naturvärden vid Garphytteklint som också är ett populärt friluftsområde och bland annat används för undervisning av ortens skola. Delar av skogen är upp till 380 år gammal och många träd är äldre än 200 år. I området finns också ett rikkärr. Under en inventering hittade länsstyrelsen hela 60 rödlistade arter och många signalarter. Det togs därför initiativ till att bilda ett naturreservat i området.

Men markägaren svarade inte på inbjudan om dialog och skickade i våras istället in en ansökan om avverkning av 8 hektar i det 50 hektar stora området.

– De sex veckorna har nu gått sedan avverkningsanmälan gjordes så nu väntar vi bara på skogsmaskinerna. Ett första steg i skövlingen har redan gjorts i form av en 600 meter lång skogsbilväg som håller på att anläggas på en gammal stig, berättar Thomas Johansson som bor i området och engagerat sig i frågan.

Till höger skogsstigen innan skogsmaskinerna, till vänster efteråt. Foto: Thomas Johansson

Nya direktiv lämnar makt till markägare

På grund av att markägaren inte vill ha en dialog och eftersom regeringen kommit med nya direktiv så avbryts försöken att få till ett naturreservat i området.

– Så här får det inte vara. Länsstyrelsen ska inte avstå från att fullfölja sitt ansvar för att skydda hotad natur på grund av att man inte kan komma överens med en markägare. I det här fallet finns det god tillgång på ersättningsskog genom att Sveaskog, det vill säga staten, äger stora skogsskiften i närområdet, säger Thomas Johansson i Naturskyddsföreningen Örebro.

Vad tänker du om länsstyrelsens beslut att stoppa planerna på naturreservat?
– Vi tänker att beslutet är helt fel. Vi anser att det helt faller på landshövdingen. Hon skyller på den nya proppen men även i den ges möjlighet till skydd mot markägarens vilja när det gäller kalkbarrskog och urskog. Dessutom med särskilt allmänt intresse för friluftsliv.

Vad skulle du vilja se för lösning på situationen?
– Vi vill att landshövdingens beslut upphävs av regeringen och att ett interimistiskt beslut stoppar avverkningen. Sedan får markägaren driva saken vidare som han har gjort i andra reservatstvister. Till sist ska han få ersättningsmark vilket har redan har erbjudits.

Vad skulle det här fallet kunna få för konsekvenser i ett större perspektiv tror du?
– Detta pilotfall kommer att ge fritt fram för skogsägare att neka reservat och mer skyddsvärd skog kommer att försvinna.

Nästan 2 000 personer har skrivit under en digital namninsamling till stöd för att göra området till naturreservat och ytterligare 600 personer har skrivit under en fysisk namninsamling. I helgen var Extinction Rebellion Örebro på plats i skogen för aktions- och inventeringsträning.

Thomas Johansson har även skickat ett öppet brev till Annie Lööf och regeringen för att höra om det var så här de tänkt att det skulle bli och om det är så här skogspropositionen ska tolkas. Han har ännu inte fått några svar.

Video från YouTube

Genom att spela videon accepterar du YouTubes dataskyddspolicy.

Källa: youtube.com

Mer att läsa