Gå till innehållet

Läget akut för Spaniens panterlo

Panterlo. Foto: WWF

Panterlo. Foto och © WWF

Det finns bara någonstans mellan 150 och 250 individer kvar av den utrotningshotade panterlon (även kallat iberiskt lodjur). Panterlon lever på den spanska halvön och trots att det satsats 100 miljoner euro på att bevara arten så kan den vara utdöd inom 50 år. Det menar forskare vid Köpenhamns universitet som menar att insatserna inte anpassats till klimatförändringarna och att det istället borde satsas på att etablera lodjuren i norra delen av Spanien. Där skulle de inte bara kunna överleva utan också öka i antal.

Enligt WWF finns det bara tre “stabila” vilda populationer kvar i södra Spanien och enligt organisationen är det endast i dessa områden som djuren har en chans att överleva i det vilda. Oavsett vilka som har rätt så är läget alltmer akut för panterlon som är ungefär hälften så stor som vårt svenska lodjur och livnär sig nästan uteslutande på kaniner.

Källa: Nature.com och WWF

Mer att läsa