Gå till innehållet

Läget akut för lemurer

Ringsvanslemur. Foto: Charles Cantin via Wikimedia

Ringsvanslemur. Foto: Charles Cantin via Wikimedia

19 naturvårdare och forskare har skickat ut en rapport om att läget för världens lemurer är allvarligt. Om inte något görs snart kommer arter börja utrotas, vilket riskerar att leda till ytterligare “kaskadutrotningar” på grund av lemurernas viktiga roll i ekosystemet.

Lemurer finns bara på Madagaskar och de är den mest hotade djurgruppen i världen. Upp till 94 procent av alla lemurarter är hotade enligt IUCN:s rödlistning. De har länge hotats av skogsskövling och tjuvjakt och sedan statskuppen 2009 har läget förvärrats betydligt i Madagaskar. Internationella donatorer slutade finansiera naturprogram och miljölagar efterlevs inte i ett av världens fattigaste länder.

Idag återstår bara 10-20 procent av landets skog och den har minskat med över 10 procent sedan 1990. De 92 200 kvadratkilometer skog som finns kvar har otillräckligt skydd eller är inte skyddad alls.

Forskarna och naturvårdarna hoppas nu att världen ska få upp ögonen för den kända djurgruppen och hjälpas åt att rädda den.

Källa: Live Science

Mer att läsa