Gå till innehållet

Läget akut för hajar, värre för rockor

Ny forskning av 302 experter från 64 länder som undersökt bestånden av 1041 arter hajar, rockor och chimaeror (en sorts broskfiskar) har kommit fram till att de är mer hotade av utrotning än de flesta andra djur. Det är bara 23 procent av dessa arter som inte anses hotade.

Vithaj. Foto: Terry Goss, via Wikimedia

Vithaj. Foto: Terry Goss, via Wikimedia

Det är de största rockorna och hajarna som löper störst risk och framför allt de som lever på grunt vatten där de kan kommas åt av fiskare. Antingen med vilje för att till exempel bli hajfenssoppa (vilket även rockor används till) eller genom att de fastnar i fiskeutrustning. En växande marknad för hajar och rockor anses sätta ytterligare press på de hotade bestånden.

Hajar, rockor och chimaera växer och förökar sig långsamt. Därför är de extra känsliga för överfiske. Dessutom hotas de av jakt eftersom de anses hota människor och fiskeutrustning.

Fem av de sju arter som är mest hotade är dock rockor och forskarna menar att de inte får lika mycket uppmärksamhet av media och regeringar som hajarna får, vilket gör rockornas situation ännu värre.

– Effektiva bevarande åtgärder måste införas både snabbare och med större omfattning och inkludera alla dessa arter. Vår analys visar tydligt att det är bråttom med sådana åtgärder, säger Sonja Fordham, vice ordförande för IUCN:s hajspecialistgrupp.

Källa: IUCN via Live Science

Mer att läsa