Kyrkor på Gotland gör ängar av sina gräsmattor

Tjärblomster har dykt upp i den forna gräsmattan vid Guldrupe kyrka. Foto: Chmee2, CC BY 3.0.

De gotländska kyrkorna har påbörjat arbetet med att omvandla många av sina gräsmattor till ängar. Det rapporterar Hela Gotland.

Projektet med att omvandla kyrkans många kortklippta gräsmattor till ängar inleddes i liten skala i fjol, men utökas i år. Det görs inte bara för att gynna den biologiska mångfalden, utan också ett sätt att spara tid och använda mindre fossila bränslen när mindre ytor behöver klippas lika ofta. Dessutom blir gräsmarkerna bättre på att stå emot torka. Något som kan vara nog så viktigt framöver.

Kyrkans klimat- och miljöhandläggare i Visby stift försäkrar att det fortfarande kommer vara välklippta gräsmattor kring gravarna.

Vid Guldrupe kyrka inleddes arbetet i fjol och i år har det istället för gräsmatta dykt upp exempelvis tjärblomster, blåklocka och ängssyra. Dessutom har de över lag mötts av väldigt positiv respons från allmänheten.

LÄS ÄVEN:
Stora möjligheter att kombinera solcellsparker med ängar
Skolelever har skapat över 5 000 kvadratmeter blomsterängar
Så anlägger du en äng
WWF släpper guide till kommuner som vill ta miljöansvar
Berömd gräsmatta ska omvandlas till äng

Källa: Hela Gotland