Gå till innehållet

Kvicksilver påverkar fåglars sång

Karolinagärdsmyg. Foto: Manjith Kainickara via Flickr

Karolinagärdsmyg är en av arterna vars sång påverkas av kvicksilver. Foto: Manjith Kainickara via Flickr

Kelly Hallinger jobbade tillsammans med ekologiprofessorn Dan Cristol med att undersöka hur kvicksilver från en nedlagd fabrik påverkade naturen. Hon spelade bland annat in flera timmar av fågelsång och när hon analyserade det inspelade materialet upptäckte hon något märkligt. Det var stor skillnad på sången hos gärdsmygar och sparvarna längs den förorenade floden jämfört med deras artfränder i renare områden. Runt den kvicksilverförorenade floden sjöng fåglarna kortare strofer i lägre toner.

Professor Dan Cristol menar att de förändrade sångerna tyder på att kvicksilverföroreningarna ger fåglarna inlärningssvårigheter och med tanke på att fabriken slutade använda kvicksilver 1950 är effekterna långvariga.

Sedan tidigare var det känt att kvicksilver stör den mänskliga hjärnan och att barn som föds i förorenade områden har ökad risk för hjärnskador och inlärningssvårigheter. Det är också klarlagt att kvicksilver förändrar fåglars beteende, dödar deras ungar och gör att de kan födas med missbildningar.

Med tanke på att det nu finns fyrdubbelt så mycket kvicksilver i atmosfären jämfört med innan industrialiseringen är det inte konstigt att det syns effekter på fåglar. Sedan tidigare har det framför allt varit klarlagt att fiskätande havsfåglar och sjöfåglar skadas av kvicksilver. Nu vet forskare att även insektsätare påverkas i hög grad.

Tester på zebrafinkar i labbmiljö har gett samma resultat som Hallinger och Cristols studie i det vilda – fåglar med höga halter av kvicksilver sjunger sämre än sina friska artfränder. Ännu en skadlig effekt av kvicksilver kan därmed läggas till den långa listan.

Källa: National Geographic

Mer att läsa