Gå till innehållet

Kustsnäppor krymper när klimatet förändras i snabb takt

Kustsnäppa. Foto: Daniel Pettersson 

Ingen annanstans i världen ökar temperaturen snabbare än i Arktis. Det påverkar i sin tur hela ekosystem av växter, insekter och även flyttfåglar. Forskning som publicerades i Science 2016 visar att unga kustsnäppor idag är i snitt 15 procent mindre än de var 1985.

Kustsnäppor häckar i Arktis och använder där den korta, men intensiva och näringsrika sommaren för att föda upp sina ungar så att de är redo för flytten söderut till västra Afrika. Den nya forskningen visar att fåglarna har svårt att anpassa sig till det snabbt skiftande klimatet i norr och att de i högre utsträckning missar den optimala tiden på året att föda upp ungar. När det är som mest insekter (protein) att mata ungarna med har de kanske ännu inte kläckts ur äggen och missar därmed de bästa förutsättningarna för att få i sig tillräckligt med föda.

LÄS ÄVEN: • Kina bygger världens första ”fågelflygplats”

Det innebär att ungarna inte hinner äta upp sig lika bra inför flytten söderut och bland annat att deras näbbar inte hunnit utvecklas fullt ut. De blir därmed betydligt mer känsliga för andra förändringar längs med den redan känsliga och farofyllda flytten. Med kortare näbbar kan det till exempel ta längre tid att äta upp sig inför flytten norrut och därmed också svårt att komma fram när det är som mest proteinrik föda i norr.

Forskningen leddes av Jan A. van Gils, ekolog vid Royal Netherlands Institute for Sea Research och han menar att om utvecklingen fortsätter på det här sättet kommer det snart komma någon form av krasch.

LÄS ÄVEN: • Lövsångaren har inte lärt sig utnyttja varmare klimat

Det är inte heller bara klimatförändringar i Arktis som drabbar flyttfåglar. De kräver rätt förutsättningar längs hela sin flyttväg och är därför viktiga indikatorer på försämringar i naturen på olika platser i världen. Om det till exempel inte finns bra våtmarker för dem att rasta vid längs vägen har de svårt att klara flytten och de kan även drabbas av allt extremare väder, förorenade eller stigande hav och exploatering av deras livsmiljöer.

LÄS ÄVEN: • Samarbetsavtal med Kina för att skydda flyttande vadare

För att rädda flyttfåglarna jobbar man nu med lösningar som involverar flera länder längs med flyttvägarna. Senare i år kommer det hållas ett möte i Filippinerna, Convention on Migratory Species, som i år lockar rekordstort intresse, och som förhoppningsvis ska leda till ett avtal om att skydda områden från Ryssland, ner över östra och sydöstra Asien, via Australien och Nya Zeeland till Antarktis. En sträcka som 55 flyttfågelarter använder och som 5 miljoner fåglar följer årligen.

Kustsnäppor är rödlistade som “nära hotade” av IUCN och ses regelbundet i Sverige på väg till och från sina häckningsområden.

Källa: Mongabay, Science Mag och NY Times

Mer att läsa