Gå till innehållet

Kungsörnar stoppar stora skidanläggningen Örndalen

Kungsörn. Foto: Zsombor Károlyi http://www.natursidan.se/fotografer/zsombor-karolyi/

Kungsörn. Foto: Zsombor Károlyi 

Mark- och miljööverdomstolen beslutade idag att stoppa den stora planerade skidanläggningen Örndalen i Skorvdalen i Härjedalen. På kommunen är man bestörta över domen, medan BirdLife Sverige menar att den är “glädjande och viktig”.

Kungsörn. Foto: Zsombor Károlyi http://www.natursidan.se/fotografer/zsombor-karolyi/

Kungsörn. Foto: Zsombor Károlyi 

Det har varit många turer kring jättesatsningen på en skid- och turistanläggning i Härjedalen. Efter protester från fågelorganisationer ansökte företaget Örndalen Exploatering AB om dispens från artskyddsförordningen och fick det beviljat av länsstyrelsen. Motiveringen till det beslutet löd att projektet ”inte äventyrar kungsörnsstammen i utbredningsområdet, detta gäller även om inte det specifika paret i Örndalen klarar sig”. Därefter ansåg både Naturvårdsverket och Mark- och miljödomstolen att bygget bör stoppas.

Nu har även högsta instans, Mark- och miljööverdomstolen, beslutat att det inte blir någon dispens från artskyddsförordningen.

– Det är ett enormt avbräck för kommunen och en illavarslande signal. Man väger inte in vilka effekter det får på samhället, det handlar ju om 300 jobb i en bräcklig kommun, säger Lars-Gunnar Nordlander (S), ordförande i miljö- och byggnämnden och tillika vice ordförande i kommunstyrelsen till SVT Jämtlandsnytt.

På BirdLife Sverige är man betydligt positivare till beslutet som innebär att ett av de mest produktiva kungsörnspar som finns i Härjedalen nu får ha sitt revir ifred.

– Mark- och miljööverdomstolens dom är både glädjande och viktig för svensk naturvård. Domen innebär att artskyddsförordningen i fall som detta har den styrka som vi har hoppats att den ska ha, säger Dennis Kraft, ordförande i BirdLife Sverige.

Även Naturskyddsföreningen gläds över domen:
– Jag är oerhört glad att vi kunnat rädda ett av Sveriges mest produktiva kungsörnsrevir, i synnerhet som allt färre ungar uppnår flygfärdig ålder i landet. Regionalt är häckningsresultaten ännu sämre, säger Bengt-Göran Carlsson, Naturskyddsföreningen Jämtland-Härjedalen.

– Domen kommer att ge bra vägledning för liknande fall i framtiden. Mark- och miljööverdomstolen gör flera mycket bra uttalanden om att man måste vara restriktiv med att ge dispenser från artskyddsförordningen, och att byggande i närheten av boplatser måste räknas som en ”avsiktlig” störning, säger Joanna Cornelius, jurist på Naturskyddsföreningen som drivit ärendet.

Källor: SVT JämtlandsnyttBirdlife.se och Naturskyddsföreningen

Mer att läsa