Gå till innehållet

Kungsörnar stoppar Örndalen, beslut överklagat

Kungsörn. Foto: Niclas Ahlberg

Kungsörn. Foto: Niclas Ahlberg

Uppdatering: Örndalen Resort har nu överklagat beslutet av mark- och miljödomstolen i Östersund. Bolaget som vill bygga den stora turistanläggningen nära ett kungsörnsrevir fick inte dispens från artskyddsförordningen, men menar att domstolen inte tagit tillräcklig hänsyn till att anläggningen ska skapa många jobb.
– Om inte 300 jobb är ett allmänintresse i Härjedalen, vad är då ett allmänintresse? säger Mats Svensson, styrelseordförande till ÖP.

Överklagandet får stöd av Härjedalens kommun

Tidigare nyhet: Bygget av den stora turist- och skidanläggningen Örndalen i Härjedalen får ett nej i mark- och miljödomstolen i Östersund. Anledningen är att skyddet av kungsörnarnas revir i området går före bygget. Därmed går domstolen mot länsstyrelsens besked om dispens från artskyddsförordningen.

I domen står det att turistanläggningen inte kan ses som ”tvingande skäl som har ett överskuggande allmänintresse” och därmed ges ingen dispens från artskyddsförordningen.

Beslutet i mark- och miljödomstolen går att överklaga till Mark- och miljööverdomstolen i Svea Hovrätt, men det är inte alltid domstolen beviljar prövningstillstånd för sådana här fall.

– Det är mycket glädjande att vi har fått rätt i denna process. Det visar att vår lagstiftning kan fungera så som det var tänkt och att de grunder vi har i de europeiska fågeldirektivet samt art- och habitatdirektivet är värdefulla för naturvården. Vi gläder oss åt denna framgång för fågel- och naturskyddet, men mest gläder vi oss med kungsörnarna som får finnas kvar i Skorvdalen, säger Dennis Kraft, ordförande i BirdLife Sverige.

– Ett stort tack till alla som hjälpt till i denna process. Och framförallt till er som med mycket och idogt ideellt arbete ute i naturen håller reda på våra örnar och vår natur. Det är era kunskaper och kännedom om lokala förhållanden som gör att vi får framgång i sådana här situationer, fortsätter Dennis Kraft.

Våra tidigare artiklar om Örndalen

Källor: P4 Jämtland och BirdLife Sverige (tidigare SOF)

Mer att läsa