Gå till innehållet

Kungsörn gynnas av varg och jakt

Forskare vid SLU (Sveriges lantbruksuniversitet) har undersökt hur den ökande vargnärvaron i landet påverkat landets asätare som kungsörn, räv, korp, duvhök och i viss mån järv. De har kommit fram till att asätare i områden med varg har lättare att hitta föda året om vilket betyder mycket för asätarna, särskilt under senvintern.

Kungsörn. Foto: Fredrik Nilsson

Kungsörn. Foto: Fredrik Nilsson

Med fyra gånger så många vargar i Sverige och Norge jämfört med i början av 2000-talet kan viktiga processer i ekosystemet komma att återupptas enligt forskningsrapporten. En av dem är bytesrester från vargslagna älgar.

– Rester från vargslagna älgar utgör en fjärdedel av den årliga tillgängliga biomassan för asätare, men studien visar att återkomsten av varg inte har lett till att det finns mer biomassa att äta för asätare. Både i och utanför vargrevir är det kvarlämnade slaktrester efter älgjakten som är den vanligaste födan för asätare. Men vargförekomst innebär att tillgången på kadaver fördelas jämnare över året; den har till och med ökat under den kritiska perio­den under senvintern när många asätande arter har ont om mat, säger Camilla Wikenros, forskare vid SLU.

Källa: Forskning

Mer att läsa