Gå till innehållet

Kungsörn flög 18 mil på ett dygn

Kungsörnar rör sig över stora ytor. Kartan från NINA visar tre olika kungsörnars rörelser. Foto: Zsombor Károlyi

En sändarförsedd kungsörn i Norge registrerades flyga hela 182 kilometer på ett enda dygn.

Det är unga kungsörnshannar som är som mest benägna att flyga över stora områden och det sker både i och utanför häckningstiden. Den längsta sträckan som forskare vid Norsk institutt for naturforskning (NINA) registrerade på ett dygn var 182 kilometer i en nästan rak linje från Skinnfjell i norr till Namdalseid i söder.

En annan ung hanne flög igenom Norge, Sverige och Finland under en tidsperiod på två månader.

Äldre kungsörnar är betydligt mer stationära, även utanför häckningstiden, och försvarar sina revir mot andra kungsörnar.

Övervakningen av kungsörn i Norge görs för att se hur det går för populationen. Under 2020 blev det bara ungefär en unge i vart fjärde övervakade område, vilket är en halvering jämfört med första halvan 1990-talet. Vad det beror på är dock oklart.

Källa: Forskning.no

Mer att läsa