Gå till innehållet

Kullaberg – Sverige första certifierade hållbara turistdestination

Kullaberg. Foto: Anki Hammar 

Den europeiska sammanslutningen Europarc, som jobbar för att skydda Europas värdefullaste naturområden, har beslutat att Kullabergs naturreservat blir Sveriges första certifierade hållbara turistdestination. 

– Det känns fantastiskt bra. Vi har lagt ned många timmar på det här arbetet, inte bara vi som arbetar i naturreservatet utan också företagare, markägare, kommunen, intresseorganisationer och andra som är engagerade i Kullaberg. Det är roligt att det ger resultat och jag är övertygad om att vi kan utveckla naturvårdsstrategier som underlättar skyddet av den biologiska mångfalden. Det här blir positivt för turismen på Kullaberg och kommer ge ekonomiska, sociala och kulturella effekter, säger Daniel Åberg, platschef på Kullabergs naturreservat i ett pressmeddelande.

LÄS ÄVEN: • Klart: Kullaberg blir sammanhängande naturreservat och kanske nationalpark

Kullaberg blir därmed det 163:e naturområdet i Europa som certifieras och Sverige det nittonde landet.

Certifiering är giltig i fem år och innebär att Kullabergs naturreservat och Länsstyrelsen Skåne ska arbeta med en handlingsplan för miljöskydd och hållbar turism som tagits fram. Det ska bland annat arbetas med hållbar utveckling tillsammans med lokala aktörer. Man kommer även göra en plan för hur olika friluftsaktiviteter kan samexistera i naturreservatet, ta fram diplomering av guideföretag, utbilda lokala näringsidkare på Kullaberg i miljötänk och ta fram ett nytt skyltkoncept för naturreservatet.

– Jag tror att det här sammantaget kommer att innebära att vi kan skydda, bevara och förbättra Kullabergs naturvärden samtidigt som vi kan utveckla friluftslivet och turistupplevelserna på Kullaberg ytterligare. Och vi kommer att få mycket positiv uppmärksamhet, inte minst internationellt, säger Daniel Åberg i pressmeddelandet.

Certifieringen överlämnas den 7 december.

Kullaberg är en halvö som sticker ut i Kattegatt i nordvästra Skåne. I och runt Kullaberg finns ett väldigt rikt djurliv. Från klipporna ute på halvöns spets är kanske Sveriges bästa ställe för att ha chans att se tumlare och det finns även knubbsäl, ett rikt fiskliv, en rad kräftdjur, sjöborrar, snäckor och musslor vilket gör området populärt bland dykare.

LÄS ÄVEN: • Naturfilm: Omringad av tumlare i Skåne – ”vilken känsla!”

I skogarna finns räv, grävling, rådjur och kronhjort, i kärrmarkerna finns gott om grodor och fågellivet är rikt med pilgrimsfalk, flera arter hackspettar och utmärkta möjligheter för att skåda havsfåglar.

Källa: Länsstyrelsen

Mer att läsa