Gå till innehållet

Ett kryssningsfartyg orsakar lika mycket utsläpp som miljontals bilar

Kryssningsfartyg. Foto: VollwertBIT - Eget arbete, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=2769610

Kryssningsfartyg. Foto: VollwertBITEget arbete, CC BY-SA 3.0

Kryssningsturismen har ökat enormt de senaste tio åren och skeppen blir större och större. Men kryssningsfartygen orsakar inte bara stora utsläpp från sina avfallsanläggningar (läs mer här). De släpper också ut mer avgaser än fem miljoner bilar som åker samma sträcka.

Ett vanligt kryssningsfartyg som står i hamn orsakar lika mycket utsläpp som om 688 tunga lastbilar skulle stå med motorerna igång på samma plats. De riktigt stora skeppen motsvarar ungefär 2000 lastbilar. Denna insikt har lett till protester i London inför en planerad hamn för kryssningsfartyg. Dessutom orsakar trafiken till kryssningsfartygen ytterligare utsläpp i centrala städer.

Enligt utsläppsanalytiker i Tyskland och Bryssel som The Guardian pratat med släpper ett skepp för knappt 9000 passagerare ut svaveldioxid motsvarande 376 miljoner bilar, koldioxid som 83 678 bilar och mer kvävedioxid än all trafik som passerar genom en medelstor stad. Det är dessutom summor som förväntas öka. 2006 åkte 15 miljoner människor med kryssningsskepp. Tio år senare var summan 24 miljoner passagerare.

– Kryssningsföretag försöker skapa en bild av en ljus, ren och miljövänlig turistsektor, men det är tvärtemot verkligheten. Ett kryssningsfartyg släpper ut lika mycket föroreningar i luften som fem miljoner bilar som kör samma sträcka eftersom skeppen använder sig av tungt bränsle som på land hade förkastats som farligt avfall, säger Daniel Rieger, på den tyska miljöorganisationen Nabu till The Guardian.

Dessa utsläpp sägs dessutom orsaka sjukdomar och dålig hälsa i de städer som skeppen ofta besöker. Southampton i Storbritannien har landets näst största containerhamn och Europas mest aktiva kryssningsterminal. Det är också en av nio brittiska städer som WHO listat för att de har för dålig luft, trots att staden inte har så mycket tillverkningsindustri.

Källa: The Guardian

 

Mer att läsa