Gå till innehållet

Kronhjort kan vara på väg att återetablera sig i Finland

Kronhjorten är relativt spridd på många håll i Europa och Asien. Nu verkar det ståtliga hjortdjuret även vara på väg att etablera sig i Finland igen.

Kronhjort fanns i Finland under 1400- och 1500-talet, men den sista sköts 1599. Försök att återetablera arten har misslyckats, men i takt med att den globala uppvärmningen gör vintrarna mildare förväntas kronhjortar ha allt större möjlighet att återetablera sig i vårt grannland. Det verkar redan ha inletts.

De senaste åren har det gjorts flera observationer av kronhjortar i Finland. I början av november sågs en individ i norra Österbotten och ett år tidigare hittades en i Satakunta. De har troligen vandrat in från Sverige norrifrån eftersom det finns bestånd av kronhjortar så pass långt norrut som utanför Luleå. Men även i öster vandrar det in kronhjortar, av den östra underarten (Cervus elaphus maral). Dessa tros dock vara rymlingar från ryska hägn.

Enligt magasinet Jägaren kommer det dröja innan Finland får en beständig stam av kronhjort eftersom honorna är väldigt ortstrogna och sällan ger sig ut på lika långa vandringar som unga hanar gör.

Källor: Jägaren, Luke och Yle

Mer att läsa