Gå till innehållet

Krokodiler jagar fåglar med lockbete

Mississippialligator. Foto: U.S. Fish and Wildlife Service via Wikipedia Commons

Mississippialligator. Foto: U.S. Fish and Wildlife Service via Wikipedia Commons

En forskare på universitetet i Tennessee i Knoxville har upptäckt att krokodiler är smartare än vad man hittills trott. Arterna sumpkrokodil och mississippialligator använder lockbeten för att jaga sina byten.

Genom att balansera kvistar på sin nos och hålla sig så lågt att kvistarna bara ser ut att flyta i vattnet, lockar de till sig fåglar som behöver byggmaterial till sina bon. Krokodilerna kan ligga blickstilla i timmar för att vänta på sina byten.

Det här är första gången som det rapporterats om reptiler som använder verktyg och som dessutom bara används under delar av säsongen. Forskningen baseras på observationer under ett års tid på fyra platser i Lousiana och det var tydligt att reptilerna använde taktiken flitigast under mars till maj när fåglarna i området bygger bon.

Källa: Ethology, Ecology and Evolution via Science Daily

Mer att läsa