Gå till innehållet

Skogsstyrelsen kritisk mot Sveaskogs nya jättekalhyggen

Kalhygge. Foto: Peder Winding

Kalhygge. Foto: Peder Winding

Upp till två kvadratkilometer gammal skog, som redan gränsar till avverkade områden ska bli kalhyggen. Sveaskogs avverkning kritiseras nu av Skogsstyrelsen.

Området ligger i Sorsele i Lappland och Kristina Nilsson, lokal representanter för Skogsstyrelsen, menar att det är fel att avverka så mycket gammal skog på en gång och att så stora hyggen är “mycket ovanliga idag”.

Sveaskog anser att de följer lagen och miljöhänsyn med kantzoner, hänsynsytor och att 9 procent av skogen lämnas orörd. Skogsstyrelsen centralt har inte heller bedömt att avverkningarna strider mot Skogsvårdslagen, men Kristna Nilsson tycker att det borde ha prövats av en domstol om hyggesstorleken anpassats till natur- och kulturmiljön (paragraf 30).

Skogsavverkningen med kalhyggen har fått mycket kritik från naturföreningar och allmänhet. Skogsstyrelsen har under 18 år inte anmält en enda skogsägare till åtal för brott mot paragraf 30 i skogsvårdslagen. Något som myndigheten själv är uppgiven över.

2006 föreslog en utredning att Sverige skulle göra som sina grannländer och bötfälla skogsägare som bryter mot hänsynsparagrafen, “eftersom brotten var så många“, men dåvarande jordbruksministern Eskil Erlandsson avvisade förslaget eftersom det “skulle äventyra äganderätten”.

Läs mer:
Skogsstyrelsen uppgiven över få domar mot markägare.
Fler artiklar om skogavverkning.

Källor: P4 Västerbotten och DN

Mer att läsa