Gå till innehållet

Kritik mot osäker miljömärkning av fisk

Trålare. Arkivfoto (blurrat namn): Christof46, CC BY-SA 4.0.

WWF gick nyligen ut med att fisk märkt med MSC (Marine Stewardship Council) eller Krav får grönt ljus i deras Fiskguiden och förtroendet för dessa märkningar är stort. I en konsumentundersökning 2018 uppgav 66 procent av de tillfrågade att de ansåg att MSC använder sig av strikta standarder för bedömning. Men nu kommer kritik mot dagens miljömärkningar av fisk från BalticWaters2030, en oberoende stiftelse som arbetar för en friskare Östersjö.

Balticwaters2030 skriver i sin rapport att det, trots bristerna, är betydligt bättre att välja certifierad vildfångad fisk än omärkt eftersom certifieringarna ändå bidrar till långsiktiga förbättringar i vissa yrkesfisken. Men påpekar samtidigt att det finns utrymme för förbättringar och att det behövs tydligare information till konsumenterna.

– Dagens miljömärkning av vildfångad fisk utgår från en fiskeriförvaltning som bygger på osäkra beståndsuppskattningar. För att kunna garantera hållbar fisk behöver man ta hänsyn till bristerna i förvaltningen vid miljömärkningen. Mer än 90% av all MSC-märkt fisk och sjömat som säljs är dessutom villkorad – det vill säga uppfyller inte alla kriterier för att vara fullt certifierad, något som inte presenteras tydligt för konsumenterna, skriver BalticWaters2030.

Fisken märks likadant i butik oavsett om alla hållbarhetskriterier uppnåtts eller inte och det går därmed inte att urskilja vilka produkter som tillhör de 92 procent av certifierade yrkesfisken som inte uppnått alla hållbarhetskriterier.

Balticwaters2030 anser att en önskvärd miljömärkning ska innehålla:
• fiskbeståndens storlek (biomassa)
• hänsyn till ekosystemet som fisken lever i
• beståndens ålders- och storleksstruktur
• att inte redskap som förstör bottenmiljöerna använts

MSC har svarat Balticwaters2030 att de har missförstått hur MSC:s standard fungerar:
– MSC är en tredjepartscertifiering och standarden innefattar 28 kriterier som fisket måste möta. Idag är cirka 15 % av världens fångster inom programmet och fiskena arbetar hela tiden med att förbättras. Ett certifierat fiske har uppnått MSC-standarden, och det är vad en MSC-märkning utlovar och vad som kommuniceras till kunden när man gör sitt val i affären eller på restaurangen, skriver MSC.

Källor: BalticWaters2030 och rapporten Dagens miljömärkning av vildfångad fisk behöver förbättras

Mer att läsa