Gå till innehållet

Kritik mot förslag på ökat laxfiske i Östersjön

Lax. Foto: Jarvin – Jarle Vines – Own work, CC BY 3.0, Link

EU-kommissionen har lagt förslag till fiskekvoter för Östersjön 2021. För strömmingen föreslås minskat fiske, torskfisket är i stort sett oförändrat, men yrkesfisket efter lax föreslås en ökning. Ett beslut som möter kritik från Sportfiskarna.

EU-kommissionens vägledande förslag på fiskekvoter för Östersjön baseras på rådgivning från Internationella Havsforskningsrådet (ICES). Slutgiltigt beslut om fiskekvoter fattas den 19-20 oktober av EU:s ministerråd.

En del fiskarter i Östersjön får ett kraftigt förändrat fiske. Sill och strömming i centrala Östersjön föreslås till exempel minska med 36 procent och torskfisket med 11 procent. Den så kallade bifångstkvoten, som tillät fiskare att ta upp hela 2 000 ton torsk som bifångst föreslås också sänkas till 595 ton.

Däremot anser EU-kommissionen att laxkvoten i Östersjön kan ökas med 9 procent. Det kritiserar Sportfiskarna eftersom det finns en osäkerhet kring det tidigare omfattande illegala fisket av lax och att olika virussjukdomar ökat under senare år i laxälvarna.

– Samtidigt som flera av Östersjöns fiskbestånd, som det östra torskbeståndet, kollapsar ser vi en långsam återhämtning av laxen och detta bör inte äventyras genom en ökning av det kommersiella fisket efter lax, säger Sportfiskarnas Glenn Douglas.

Källor: EU-kommissionen, Sportfiskarna och Fiskejournalen

Mer att läsa