Gå till innehållet

Kritik mot nedmonteringen av strandskyddet: “mycket oroade”

Brygga i sjö. Foto: Richard Palmer, CC BY-SA 3.0, Länk

I januariavtalet mellan regeringen, C och L beslutades om en utredning för att göra om strandskyddet i grunden. Nu är den klar och möter hård kritik från Sveriges naturorganisationer.

Utredaren Catharina Håkansson Bomans uppdrag var att göra strandskyddet mer nyanserat och ta större hänsyn till variationer i befolkningstäthet och tillgång till sjöar och stränder. Hennes förslag är att det generella strandskyddet vid små sjöar och vattendrag helt tas bort och att kommuner ska kunna ansöka hos länsstyrelsen om att häva strandskyddet i landsbygdsområden. I områden med hög exploateringsgrad och “vattendrag av särskild betydelse för djur- och växtlivet” ska strandskyddet istället stärkas.

Hård kritik från enat Natursverige
Även flera naturföreningar är kritiska. Naturskyddsföreningen, Världsnaturfonden WWF, Friluftsfrämjandet, Svenska Turistföreningen och Sportfiskarna skriver i en gemensam debattartikel i SVD:

– Våra organisationer har tillsammans över två miljoner frilufts- och naturintresserade medlemmar. Samtidigt vet vi att vi talar för betydligt fler människor i hela landet, som vill kunna röra sig fritt i, på och längs våra gemensamma vatten. Vi är mycket oroade över utredningens långtgående förslag på hur strandskyddet ska försvagas och bedömer att de negativa konsekvenserna för växt- och djurliv och allas vår allemansrättsliga tillgång till stränder blir stora om förslagen blir verklighet.

Riskerar allvarliga konsekvenser
Karin Lexén, generalsekreterare i Naturskyddsföreningen, menar att nedmonteringen av strandskyddet riskerar att leda till allvarliga konsekvenser när strandskyddet i praktiken försvinner i mycket stora områden i hela Sverige.

– Vi är djupt oroade över utredningens förslag och hoppas att regeringen inser att de ekologiska konsekvenserna kan bli allvarliga om förslagen blir verklighet och att förslagen gör det mycket svårare att nå flera av Sveriges miljömål, säger Karin Lexén.

Naturskyddsföreningen hade velat se att lättnader i strandskyddet “begränsas till glesbygd och förenas med stränga krav som stoppar exploatering av områden med höga naturvärden”.

Studie visade bristande skydd
I november visade ett nytt forskningsprojekt att det sällan ges skydd där behovet är stort. Det gäller inte minst i grunda kustområden med känsliga undervattensmiljöer. Dessa områden utgör grunden för havets biologiska mångfald, men hotas av byggen som till exempel sommarstugor, bryggor och småbåtshamnar.

Källor: SVD, Naturskyddsföreningen och SVD

Mer att läsa