Gå till innehållet

Kritik mot minskad reglering av naturturism

fulufjallets-nationalpark-panorama

Fulufjällets nationalpark. Foto: Erik Hansson

Företrädare för Ekoturismföreningen, Lantbrukarnas Riksförbund, Naturskyddsföreningen och Världsnaturfonden WWF har idag en debattartikel i Svenska Dagbladet där de uttrycker en oro för Naturvårdsverkets nya förslag på att underlätta för kommersiella företag att verka i skyddade naturområden och häva förbudet mot kommersiell verksamhet i nationalparker.

De fyra organisationerna menar att “framgångsrik turism i våra nationalparker kräver ett långsiktigt fastställt ramverk med tydliga spelregler” och att det rimmar illa med regeringens uppdrag till Naturvårdsverket.

– Uppdragets upplägg innebar dock att nationella företrädare för naturturism, markägare och ideell naturvård inte involverades, och i stället hamnade ärendet hos tio länsstyrelser, berörda kommuner, andra brukare och enstaka lokala företag, skriver naturorganisationerna i debattartikeln.

De menar vidare att regeringens mål verkar ha varit att helt plocka bort krav på tillstånd och samråd och att “öppna en tidigare stängd dörr på vid gavel”.

– Vi välkomnar givetvis att dagens förbud tas bort, men förordar en välordnad reglering. Där måste en enkel tillståndsprocess säkerställa krav på de företag som vill bedriva turism i vår mest skyddade natur. I annat fall riskerar både nationalparkernas och naturturismens rykte att på sikt solkas ner av mindre seriösa aktörer, fortsätter Ekoturismföreningen, Lantbrukarnas Riksförbund, Naturskyddsföreningen och Världsnaturfonden WWF.

Läs mer:
Vår avdelning om ekoturism.
Nationalparker öppnas för företag “utan kontroll”.
• Karta över Sveriges alla skyddade naturområden.
• Guide till Tyresta nationalpark.
• Storsatsning i Store mosse nationalpark.
• Reserapport från nationalparken Gotska sandön.
• Våra tips på fina naturområden i Sverige.

Källa: SVD Opinion

Mer att läsa