Gå till innehållet

Kritik mot att Umeå vill flytta akut hotad hackspett för att bygga bostäder

Vitryggig hackspett (i hägn). Foto: Erik Hansson

Den akut hotade vitryggiga hackspetten har slagit sig ner i ett naturområde med fin lövskog och mycket död ved i Umeå. Kommunen har dock stora byggplaner i området och försöker nu skapa andra lämpliga miljöer för att hackspetten ska flytta, men Kristoffer Stighäll, ansvarig för Projekt Vitryggig hackspett kallar idén ”önsketänkande”. 

Umeå kommun vill bygga 3000 bostäder på ön med namnet Ön relativt centralt i Umeå. Planerna stoppades dock när den akut hotade arten vitryggig hackspett hittades i området. Arten är en av Sveriges mest hotade och häckar bara med fyra kända par i hela landet. 

Kommunpolitikerna och lokalmedia har dock valt vinkeln att det är den akut hotade hackspetten som “hotar stadsutvecklingen i Umeå”. För att få börja byggandet har kommunen gjort ett åtgärdsprogram där andra områden i närheten ska skötas så att de kan locka till sig hackspetten. På så sätt hoppas kommunen att de kan påbörja bostadsbyggandet om några år, men säger samtidigt till SVT Västerbotten att restaureringen av den vitryggiga hackspettens nya områden kan ge “fina förutsättningar” först om 20-40 år “om markerna sköts kontinuerligt”. 

LÄS ÄVEN: • Vitryggig hackspett i lämplig miljö i centrala Umeå

Länsstyrelsen ska nu avgöra om åtgärdsprogrammet är tillräckligt för att ge klartecken att bygga på ön.

Expert skeptisk
Naturskyddsföreningens projektledare för vitryggig hackspett, Kristoffer Stighäll, berättar att Ön hyser mycket värdefulla lövskogsmiljöer, dominerade av gråal, jolster, sälg och björk, med en massa död ved, som redan idag utgör perfekt livsmiljö för både vitryggig hackspett och en lång rad rödlistade arter.

– Spritt på Ön finns mängder av artspecifika födohackmärken från arten, vilket visar att den finns här regelbundet. Området ligger mycket strategiskt i förhållande till lövskogar både nedströms och uppströms Umeå stad och utgör en viktig förbindelselänk mellan olika lövskogar, och här finns vitryggiga hackspettar. Området utgör därför en central del i vitryggars livsmiljö och födosökområde, vilket är livsviktigt för ett fungerande revir.

LÄS ÄVEN: • Nytt åtgärdsprogram för att rädda en av landets mest hotade fågelarter

Vitryggig hackspett är listad i EU:s fågeldirektiv, bilaga 1, vilket innebär att Sverige som land har ett särskilt ansvar att skydda artens livsmiljö. I Sverige idag finns bara fyra kända, häckande par samt därutöver vitryggar på ytterligare knappt 20 platser. Merparten av dem finns just i Västerbotten och enligt Kristoffer Stighäll utgör nedre delen av Umeälven en särställning.

Det finns alternativ till att bygga på Ön
– Umeå stad är en expansiv kommun och jag har förståelse för att man vill utveckla staden. Det jag tycker är anmärkningsvärt är att man vill ta i anspråk en sådan naturpärla som Ön är. Här finns alla möjligheter att istället skapa ett fantastiskt naturområde, på gångavstånd från Norrlands största stad! Det skulle invånarna i hela Umeå stad säkert uppskatta bättre, istället för exploatering med höghus, som är det som planeras nu. Det skulle också gynna en lång rad arter och fåglar, inte minst vitryggen.

Kristoffer Stighäll menar också att det finns mycket gott om annan lämplig mark för bebyggelse runt staden. Lösningen att hackspetten ska flyttas till ett annat område ger han inte mycket för.

LÄS ÄVEN: • Årjängs kommun: Absurt att skydda vitryggig hackspett

– Jag hade trott att Umeå kommun skulle ta större hänsyn, men tydligen är man ännu inte tiden mogen att inse att höga naturvärden inte kan flyttas runt. Att påstå att vitryggen skall erbjudas livsmiljö någon annanstans och sen flytta dit självmant är inget annat än ett önsketänkande från beslutsfattare.

Så känner du igen en vitryggig hackspett
Vitryggig hackspett är väldigt lik större hackspett, men är längre med lång näbb, röd hjässa (vilket dock även unga större hackspettar har), vita ränder längs vingarna och en vit fläck på ryggen som syns när de flyger. Det svarta strecket på kinden går inte heller hela vägen bak i nacken på de vitryggiga hackspettarna.

Voljären, fågelburen, är inte speciellt stor, men paret kan flyga runt i den, klättra på stockar och dricka vatten. Foto: Erik Hansson

Mer att läsa