Gå till innehållet

Kritik mot att Japan överfiskar tonfisk

Tonfisken Thunnus orientalis minskar kraftigt i antal och populationen är “farligt liten”. Trots det ser Japan ut att ägna sig åt överfiske i år. Redan två månader innan fisket är över ser landet ut att fiska mer än de internationella avtalen fastslagit.

Thunnus orientalis är rödlistad som sårbar av IUCN och har minskat med 19–33 procent de senaste 22 åren. I dagsläget återstår 2,6 procent av den högsta uppmätta populationen.

– Bara ett fåtal års överfiske kommer göra tonfisken sårbar för katastrofala populationsminskningar. Det kommer inte bara hota fiskarten utan även fisknäringen som är beroende av den, säger Amanda Nickson, vid Pew Charitable Trusts, till The Guardian.

LÄS ÄVEN: • Närstående marin industriell revolution hotar haven

Japan är världens överlägset största konsument av tonfisk med ungefär 80 procent av marknaden. Landet har skrivit under ett avtal om att minska fångsten av unga tonfiskar med hälften, men nu har Japan redan två månader i förväg nått maxgränsen för fisket och fiskenäringen riskerar inga straff för att fortsätta fisket. Enligt japansk media har en del fiskare redan ignorerat begränsningarna. Flera naturorganisationer kräver nu att landet följer den internationella överenskommelsen.

LÄS ÄVEN: • Två av tre rovfiskar borta sedan 1900-talet

Amanda Nickson menar att om inte Japan håller sig till avtalet kan ett totalstopp för kommersiellt tonfiskfiske vara det enda som kan rädda arten.

WWF i Japan menar att det är dags att införa straff för att inte följa avtalet.

Källa: The Guardian

Mer att läsa