Gå till innehållet

Kris för strömmingen

Strömming. Foto: Olev Mihkelmaa, olev.eeOwn work, CC BY-SA 3.0, Link

När media skriver om att det är kris för maträtten surströmming så innebär det egentligen att det till viss del är kris för fiskarten sill (kallas strömming norr om Kalmarsund).

SVT Västerbotten har pratat med fiskare längs Norrlandskusten som vittnar om att det är ovanligt dåliga fångster av strömming. Några fiskare har bara fått en tiondel av sin normala fångst och andra har “gett upp”. Enligt surströmmingsproducenten Björn Lundgren är det “kris” och salterierna har inte fått in i närheten av så mycket strömming som de skulle vilja.

Det är inte bara fiskare och matproducenter som vittnar om att det går dåligt för strömmingen. WWF flyttade nyligen strömming och sill från grönt till gult ljus i sin konsumentvägledning Fiskguiden. De skriver att “fisketrycket är högt” och att “andelen lek- och könsmogen strömming ligger under gränsvärdet och många larm har kommit senaste tiden om ”slipssillar”, dvs alltför magra fiskar”.

Förslag på ökade fiskekvoter
Men trots dessa rapporter skriver Internationella Havsforskningsrådet (ICES) att de anser att fisket i Bottniska viken kan öka med över 80 procent.

Ulf Bergström, forskare vid institutionen för akvatiska resurser (SLU Aqua) förklarar hur det hänger ihop:
– Att kust- och fritidsfisket samtidigt kan uppleva att fångsterna minskat kraftigt beror inte på att det är ont om strömming i Bottniska viken utan på att förekomsten av större individer har minskat, vilket också syns i ICES analyser. Kust- och fritidsfisket är helt inriktat mot stor strömming.

Högt fisketryck
Det finns flera anledningar till att beståndet av stor strömming minskar. Ett högt fisketryck lokalt kan minska de viktiga lekbestånden i området. För att skydda dessa förs diskussioner om att flytta ut trålgränsen eller att inrätta fredningsområden.

– Begränsningar i fisket närmare kusten skulle kunna vara en bra åtgärd för att öka mängden stor strömming, men eftersom kunskapen om strömmingens vandringsmönster är begränsad är det svårt att bedöma hur effektiv en sådan åtgärd kan vara. Om man vill få tillbaka en högre andel stor strömming i beståndet så är en säkrare åtgärd att minska den generella fiskeridödligheten, alltså sänka fångstkvoterna. Men den är svårare att genomföra och kräver samsyn med andra berörda länder eftersom ett sådant beslut måste fattas på EU-nivå, säger Ulf Bergström.

I fjol kom rapporter om att det storskaliga fisket med trålare utanför Stockholms skärgård tar upp 370 gånger så mycket strömming (sill) som länets yrkesfiskare tillsammans. Det bedömdes kunna få katastrofala följder och situationen är liknande på andra håll längs kusten.

SLU skriver även att den växande populationen av gråsäl, som framför allt äter stor strömming, kan bidra till att den stora strömmingen minskar lokalt.

Källor: SVT Västerbotten, SLU och WWF

Mer att läsa