Gå till innehållet

Kraftigt ökad oro för klimatförändringar och miljöförstöring

Statistik över faktorer som svenskar är mycket oroliga för 2015 (grå), 2016 (blå) och 2017 (orange). Källa: SOM-institutet 

Det finns ingenting som gör svenskar mer oroliga än klimatförändringar och miljöförstöring. Andelen som är mycket oroliga över dessa områden har ökat kraftigt det senaste året. Fler än varannan svensk är dessutom mycket bekymrad över utrotandet av arter. Det rapporterar SOM-institutet

Miljörelaterade områden hör till det som svenskar blir allt mer bekymrade över. Andelen som anser sig mycket oroliga över förändringar i jordens klimat och miljöförstöring har ökat med 14 respektive 13 procent på bara ett år och ökad antibitotikaresistens har gått från 29 till 55 procent på bara två år.

Vad var svenskar “mycket oroliga” för 2017? Källa: SOM-institutet 

När nu SOM-institutet från och med 2017 även frågar om andra miljörelaterade områden syns det ännu tydligare att det finns en utbredd oro bland svenskar för vad som händer i naturen. 52 procent är mycket oroliga för utrotandet av växt- och djurarter och 47 procent av försämrad havsmiljö.

Källa: SOM-institutet

Mer att läsa