Gå till innehållet

Kraftigt ökad lodjursjakt i Sverige i år

Söndag den 1 mars börjar årets lodjursjakt. Sammanlagt får 108 lodjur skjutas i hela landet. Det är en kraftig ökning från de 68 lodjur som fick skjutas i licensjakten 2019.

Den senaste inventeringen av lodjur visar att det finns ungefär 200 familjegrupper (honor med unge/ungar) i Sverige och sammanlagt ungefär 1 200 lodjur. Den 1 mars inleds årets lodjursjakt och 108 av landets lodjur får skjutas i år, jämfört med 68 i fjol och 73 år 2018.

Lodjursjakten sker från Kalmars län i söder, där 8 lodjur får jagas, till Västerbottens län i norr, där tilldelningen är 14 individer. Flest lodjur, 23 stycken, får skjutas i Jämtland.

De flesta län får skjuta betydligt fler lodjur i år jämfört med i fjol, men ett fåtal län har fått minskad tilldelning. Det gäller till exempel Värmland och Stockholm där ingen licensjakt alls tillåts i år.

Det finns vissa regler för hur jakten får gå till. Det är till exempel bara tillåtet att släppa två hundar per lodjur.

Jägare som skjuter lodjur får behålla skinnet, men den flådda kroppen skickas till Statens Veterinärmedicinska Anstalt. Där kontrolleras om djuren var friska och om de hade några äldre skador.

Film som visar hur jakt på lodjur kan gå till:

Video från YouTube

Genom att spela videon accepterar du YouTubes dataskyddspolicy.

Källa: youtube.com

Läs även:
Lodjur förföljt med skotrar i en mil
• Rekordfå lodjur i Norrbotten
• Förslag att skjuta mer än hälften av lodjuren i Uppsala län stoppat

Källor: Naturvårdsverket och Svensk jakt

Mer att läsa