Gå till innehållet

Kraftigt ökad jorderosion att vänta

Jorderosion. Arkivfoto (beskuret): Public Domain, Link

Klimatkrisen och det intensiva jordbruket kommer leda till kraftigt ökad jorderosion de kommande 50 åren. När jorden spolas bort av vind och vatten minskar möjligheten till jordbruk.

Enligt den nya studien från University of Basel, som publicerats i PNAS, kommer jorderosionen öka med 30 till 66 procent år 2070, jämfört med hur situationen var 2015. Det kommer få stora konsekvenser för världens jordbruk och matproduktion.

Jorderosionen orsakas enligt forskarna av intensivt jordbruk, avskogning och allt för intensivt bete av boskap, men i vissa delar av världen bidrar även klimatkrisen till att skapa kraftigare nederbörd som sköljer bort mer jord.

Studien jämförde de olika klimatscenarion som Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) tagit fram och hur dagens jordbruk påverkar ungefär 200 olika länder. Om inte jordbruket blir mer hållbart och tar mer hänsyn till jorden och om inte den globala uppvärmningen stoppas så kommer ungefär 28 miljarder ton jord ytterligare förloras årligen, utöver de 43 miljarder ton som förlorades årligen runt år 2015.

Det kan vara svårt att förstå hur mycket det är, men ett ton jord är ungefär en yta på 1,6 kvadratmeter med ett djup på 35 cm. 71 (43+28) miljarder ton motsvarar över 44 000 kvadratkilometer jord med 35 cm djup. Så mycket jord kan försvinna årligen år 2070. Det kan jämföras med att Sverige hade ungefär 30 000 kvadratkilometer odlad mark år 2015.

Källor: University of Basel och PNAS

Mer att läsa