Gå till innehållet

Kraftigt ökad illegal hantering av plast – dumpas i fattiga länder

En alarmerande ökning av illegal handel och hantering av plast har registrerats de senaste två åren av den internationella polisorganisationen Interpol. Mycket skickas till Asien, men även i Europa sker allt mer illegal förbränning och nedgrävning av plastmaterial.

I Interpols rapport framgår att det finns tydliga kopplingar till kriminella nätverk som tjänar pengar på att dumpa plastavfall illegalt eller skicka det till andra länder genom flera mellanhänder som gör det svårt att kontrollera.

– Att fattiga länder används som soptippar av rikare länder har länge varit ett faktum. 1995 ledde debatten om elektronikskrot till en internationell konvention och exportförbud inom EU till länder utanför unionen, skriver WWF i ett pressmeddelande.

Som exempel på allvaret i situationen nämns att en borgmästare i Frankrike mördades för sitt arbete med att försöka stoppa en illegal platsdumpning i sin kommun.

Rapporten tar också upp hur utbrett problemet är inom EU. Illegala plasttransporterna beräknas ha skett på 13 procent av vägarna i unionen.

– Brottslighet kring avfallshantering är ett ökande hot med rötterna i ett mer grundläggande problem: vår oförmåga att hantera plastanvändningen och produktionen. Vi vet hur plastavfall drabbar marina ekosystem, vi känner till kopplingen till vår hälsa och nu även den kriminella aspekten av frågan, säger Eirik Lindebjerg, ansvarig för globala plastfrågor vid WWF.

Otillräcklig avfallshantering
Mellan 1992 och 2018 importerade Kina ungefär 45 procent av världens plast. När landet i januari 2018 stoppade importen och tvingade länder att själva ta hand om sitt avfall ökade den illegala hanteringen. Vissa länder i Europa lovar att återvinna uppemot 30 procent av plasten, men bristfälliga återvinningssystem gör att de “dignar under avfallsbördan” enligt WWF. Finland kan till exempel inte hantera all plast som används. Landet ska nu exportera 25 procent av all plast som samlas in.

I dagsläget produceras det 320 miljoner ton plast per år och mindre än tio procent av dessa enorma mängder återvinns. Forskare har räknat på att det årliga flödet av plast i haven troligen kommer tredubblas om 20 år.

• WWF har skapat en namninsamling med krav på ett globalt bindande plastavtal. Hittills har över två miljoner människor skrivit på.

Video från YouTube

Genom att spela videon accepterar du YouTubes dataskyddspolicy.

Källa: youtube.com

Läs även:
Ny rapport: Dumpad fiskeutrustning långvarigt hot mot haven
Över 14 000 partiklar mikroplast i 1 liter snö på Arktis
Vi får i oss mikroplast motsvarande ett kreditkort i veckan
• Massiva klimatutsläpp från växande plastproduktion

Källor: WWF och Interpol

Mer att läsa