Gå till innehållet

Kraftigt höjd budget för skydd av natur

Naturreservat. Foto: Erik Hansson

Naturvårdsverket meddelar att budgeten för 2021 innebär en kraftig höjning av anslagen för skydd av och åtgärder för värdefull natur. Det totala anslaget ökade från 870 miljoner kronor 2020 till drygt 1 680 miljoner kronor 2021.

Den nya budgeten för skyddad natur på drygt 1,6 miljarder kronor kan jämföras med att Sverige lägger ungefär 40 miljarder kronor på att subventionera fossilindustrin, enligt det europeiska journalistnätverket Investigate Europe.

Den ökade budgeten för Naturvårdsverket kommer framför allt gå till att ersätta markägare vid nya naturreservat (1,4 miljarder). Naturvårdsverket ersätter markägare när de avstår skogsbruk eller när de säljer marken till staten. I höstas berättade Naturvårdsverket att en stor del av budgeten kommer att gå till att ersätta markägare med fjällnära skogar.

Pengarna ska även räcka till fler skyddade naturområden, samt insatser för våtmarker, statliga leder, pollinatörer och hotade arter.

– Denna satsning är extra välkommen just nu då vi ser att fler människor har upptäckt den skyddade naturen under årets som gått. Naturen får oss att må bra och att nu kunna lägga mer resurser på vandringsleder, information och annat som ökar tillgängligheten till skyddad natur är viktigt både för den enskilda människan och för samhället i stort, säger Claes Svedlindh, avdelningschef på Naturvårdsverket.

Källa: Naturvårdsverket

Mer att läsa