Gå till innehållet

Kraftig ökning av statligt skyddad natur och besök på landets naturum

Den svenska naturen blir allt mer skyddad och allt fler besöker landets naturum. Foto: Erik Hansson

Medan antalet nya kommunala naturreservat legat relativt konstant 2015-2017 har det skett nästan en fördubbling av inrättandet av nya statliga naturreservaten de två senaste åren.

Kommunernas intresse för att bilda naturreservat är relativt konstant de senaste åren. Enligt Naturvårdsverket skapades det 11, 10 respektive 9 kommunala naturreservat 2015, 2016 och 2017.

För statliga naturreservat har det dock skett en kraftig ökning. Från 117 nya naturreservat år 2015 till 213 och 217 stycken under de två senaste åren. Det är inte bara ett högre antal. Till ytan har det också skett en rejäl ökning. Från drygt 20 000 hektar 2015 till nästan 40 000 hektar 2016 och över 83 000 hektar 2017. Flitigast att bilda nya naturreservat har Västerbotten varit med 75 reservat på två år. Sammanlagt har Sverige nu nästan 5000 naturreservat.

LÄS ÄVEN: • Rekordmycket pengar till skydd och åtgärder för värdefull natur 2018

Ersättningen till markägare har också ökat kraftigt under den här tiden. 2015 betalades 864 miljoner kronor ut, 2016 och 2017 var summan 1,2 respektive 1,1 miljarder kronor. Samma sak gäller skötseln av naturområden. Där har budgeten ökat med ungefär 25 procent från 2015 till 2016 och 2017.

LÄS ÄVEN: • Markägare positiva till att det skapas naturreservat

Allt fler människor tycks också komma ut i naturen, åtminstone att döma av besöken hos Sveriges naturum. Ungefär 100 000 fler besökare om året har hittat till landets naturum de senaste två åren. Sammanlagt hade Sveriges naturum 1,8 miljoner besökare 2017. Dessutom har antalet skolelever gått från 28 000 år 2015 till 33 000 år 2017.

Källa: Rapporten “Åtgärder för biologisk mångfald 2015–2017

Mer att läsa