Gå till innehållet

Kraftig ökning av koldioxid i atmosfären

Kolkraftverk. Foto: Ra BoeEget arbete DigiCam C2100UZ, CC BY-SA 2.5, Länk

Bara vid ett enda tillfälle tidigare har ökningen av koldioxidhalten i atmosfären varit större än det senaste året. Det var 2016. Så sent som på 1990-talet var ökningstakten ungefär hälften så stor som den är nu.

Andelen koldioxid i atmosfären mäts i ppm (parts per million). Klimatforskare har i årtionden varnat för att om vi når över 450 ppm så kommer vi inte klara tvågradersmålet och den globala upphettningen kommer bli “katastrofal och irreversibel”. I maj uppmättes halten till 414,8 ppm – en ökning med 3,5 ppm jämfört med samma period i fjol.

I den här takten når vi 450 ppm om ganska exakt tio år.

LÄS ÄVEN: • Rekordhöga koldioxidnivåer 2017

CO2-halten har mätts på Hawaii sedan 1958 och det är bara 2016 som ökningen varit större än det senaste året. Då steg koncentrationen med 3,56 ppm.

LÄS ÄVEN: • Massiva klimatutsläpp från växande plastproduktion

De senaste sju åren har CO2-halten ökat kraftigt. Ökningar med 3,5 ppm per år kan jämföras med att koncentrationen under 1990-talet steg med i snitt 1,5 ppm.

Källa: The Guardian

Mer att läsa