Gå till innehållet

Kraftig ökning av beslag av illegala ålfällor i Sverige

Ålar. Foto: Magnus Strandberg, Havs- och vattenmyndigheten

Det illegala fisket av den internationellt akut hotade ålen fortsätter i Sverige och det ser ut att öka. Havs- och vattenmyndigheten (HaV) har bara i år upptäckt och beslagtagit 204 redskap jämfört med totalt 163 i fjol.

– Vi ser inga tecken på att det olagliga ålfisket minskar vilket är väldigt oroande. Istället ser vi att fisket flyttas till nya områden efter våra kontroller, säger Martin Bjerner, enhetschef på Havs- och vattenmyndigheten, HaV.

2016 tog HaV:s fiskerikontrollanter 71 ryssjor i beslag. Till nästa år satsades på mer kontroller och 2017 beslagtogs 163 ryssjor och i år hittades hela 204 illegala redskap. I dessa hittades 226 ålar som nu kunde släppas fria.

LÄS ÄVEN: • Hård kritik mot nya ålfiskeregler – ”får minimal effekt”

Förutom det illegala fisket är det fortfarande tillåtet att fiska ål för 202 yrkesfiskare som har licens. De flesta av dem är verksamma i Kalmar, Blekinge och Skåne län. Sammanlagt tar svenska fiskare upp 150–180 ton ål i Östersjön medan det fångas cirka 80–100 ton i svenska sötvatten. Dessutom dör ungefär 100 ton i turbiner i svenska vattenkraftverk. Enbart i Sverige dödas alltså årligen uppemot 380 ton ål. Med en vikt på upp till 3 kg innebär det att minst 130 000 exemplar av den akut hotade ålen dör årligen inom landets gränser.

LÄS ÄVEN: • Allt färre butiker och restauranger säljer utrotningshotad ål

De flesta kontroller och beslag som HaV gör har skett i Karlskrona skärgård i Blekinge.
– Men, det här är endast vad vi hittar vid våra kontroller, vi bedömer att det finns betydligt fler illegala ålredskap i svenska vatten. Vi är väldigt tacksamma för tips från allmänheten till exempel fritidsfiskare som rör sig ute i våra vatten regelbundet, säger Martin Bjerner.

Den europeiska ålen (Anguilla anguilla) är akut hotad. Jämfört med 1950 finns bara cirka 1–5 procent av beståndet kvar, enligt WWF.

Källa: HaV

Mer att läsa