Gå till innehållet

Rådjur har orsakat kraftig ökning av antalet fästingar

Rådjur. Foto: Erik Hansson

Rådjur. Foto: Erik Hansson

Enligt intervjuundersökningar i södra Sverige kan antalet fästingar blivit tio gånger fler på 20 år och den viktigaste orsaken är att det också finns väldigt många rådjur. Varje rådjur kan ha upp till 2000 fästingar. 

Enligt Thomas Jaenson, professor vid Uppsala universitet och Sveriges främste expert på fästingar, skulle vi kunna minska antalet fästingar genom att minska antalet rådjur.

– Många tycker de är oerhört vackra, det är en naturupplevelse att se dem. Så jag kan inte gå fram här och säga att vi ska skjuta bort alla hjortdjur så blir alla problem lösta. Vi måste ta alla aspekter i beaktande – jägarnas, naturvännernas, etiska och medicinska folkhälsoaspekter, säger Thomas Jaenson till Svenska Yle.

Thomas Jaenson menar att rådjur är den största bäraren av fästingar i närheten av människor. Många andra pälsdjur kan också ha fästingar och en enda skogsharar kan till exempel ha upp till 2500 fästingar. Två av anledningarna till att antalet fästingar ökar är att rådjur stödmatas under vintern och att jakten är selektiv där man framför allt skjuter bockar. Genom att behålla största delen getter gynnas ökningen av rådjur och därmed också fästingar. Jakten på lodjur (den svenska lodjursstammen halverades mellan 2009 och 2014) och rödräv, som annars till stor del livnär sig på rådjur, har lett till att rådjursbeståndet ökat ytterligare, enligt Thomas Jaenson.

Exakt hur många rådjur som finns i Sverige verkar svårt att uppskatta, men att döma av antalet trafikolyckor med rådjur har beståndet varit någorlunda stabilt sedan 2010 då det varje sedan dess inträffat mellan 30 000 och 36 000 viltolyckor med rådjur årligen (nästan 100 om dagen). Det verkar som att summan ligger på flera hundra tusen individer, troligen över en halv miljon vissa år. Thomas Jaenson, som förekommer årligen i media angående den här frågan, sa redan 2011 att han tyckte att rådjursstammen borde minskas med hela 90 procent för att motverka ökningen av TBE- och borrelia-smitta.

På sina håll i Sverige har dock antalet TBE-fall halverats de senaste åren, troligen på grund av vaccinering. Däremot har antalet fall av fästingspridd köttallergi ökat.

Källor: GP, Hela Hälsingland och Svenska Yle

Mer att läsa