Gå till innehållet

Kraftig nedgång för fåglar i tropisk nationalpark

Pärlmyrfågel är en av arterna som minskat. Foto (collage): Mike’s Birds from Riverside, CA, US, CC BY-SA 2.0

En 44 år lång populationsstudie i en nationalpark i Panama avslöjar en kraftig och överraskande nedgång av antalet fåglar i skogen. En klar majoritet av de undersökta fåglarna har minskat kraftigt i antal, trots vitt skilda levnadssätt och trots att skogen varit i stort sett orörd. Forskarna har en aning om anledningen.

Studien gjordes på 57 olika arter som lever i olika ekologiska nischer i skogen och som har olika beteenden. Några av dem är även flyttfåglar. Sedan 1977 har 40 av dessa fågelarter minskat (ungefär 70 procent) och 35 (över 61 procent) har mer än halverats i antal. Bara två arter har ökat i antal under den 44-åriga perioden.

Färre fåglar innebär sämre fröspridning för växter, sämre pollinering och dessutom ökar risken för att vissa insekter som fåglarna äter ökar kraftigt i antal och skapar obalans i ekosystemet.

Det märkliga är att nationalparken, som är ungefär 220 kvadratkilometer stor, har varit i stort sett orörd under den här perioden. Annars är exploatering och förstörda livsmiljöer ett av de största hoten mot världens fåglar.

– Våra resultat ger tydliga bevis för att tropiska fåglar minskar i antal även i intakta skogar och stärker därmed den stora mängd litteratur från tempererade områden som visar att fågelpopulationer minskar på global nivå. Att identifiera de ekologiska mekanismer som ligger till grund för dessa nedgångar bör vara en brådskande prioritering för bevarandet, skriver forskarna i sin rapport.

Även om forskarna inte undersökte anledningarna till de minskade populationerna och även om de bara studerat en nationalpark och därmed inte kan svara på om det här sker över hela regionen så tror de att den negativa utvecklingen kan bero på förändrad nederbörd, ändrad tillgång till mat och försämrad reproduktion. Många av dessa faktorer kan vara kopplade till klimatförändringar.

Samtidigt är den nya studien inte den enda som visar att något inte står rätt till i områdets skogsområden.

I grannlandet Costa Rica visade en studie från 2020 ett kraftigt minskat antal insekter i en skyddad regnskog. 40 procent av 64 undersökta fjärilslarver och insektsparasitoider (parasiter som dödar sin värd) som lever på dessa larver minskade i antal mellan 1997 och 2018. Fler extremväder verkar vara den viktigaste faktorn i det här fallet.

Ännu mer alarmerande var en studie från 2018 från andra sidan Karibiska havet, i en regnskog i Puerto Rico. Leddjur som insekter, spindeldjur, mångfotingar och kräftdjur hade där minskat med ungefär 90-98,3 procent på 40 år. Även här görs koppling till den globala uppvärmningen.

Källor: University of Illinois och PNAS

Mer att läsa