Gå till innehållet

Kraftig minskning av våra fjällfåglar

Nipfjället är en bra plats för att spana efter fjällripor. Foto: Erik Hansson

Fjällripa. Foto: Erik Hansson

Forskare från Sverige, Finland och Norge har analyserat fågelövervakningsdata från åren 2002-2012 och kommit fram till att fåglarna i Skandinaviens fjällkedja minskat kraftigt. 9 av 14 av de vanligaste fjällarterna har minskat och sämst har det gått för dalripa och fjällripa vars population minskat med ungefär 75 procent under perioden.

– Även om enstaka arter tidigare har visat en liknande populationsminskning och återhämtat sig, så är det första gången som vi kan se att så många arter har minskat över hela fjällkedjan. Resultaten är därför mycket oroande, säger Åke Lindström, professor vid Biologiska institutionen, Lunds universitet och koordinator för Svensk Fågeltaxering.

Varför arterna minskat är inte klarlagt, men troligen finns det en koppling till varmare klimat och i framtiden kommer troligen fler av fjällarternas leva allt längre upp på fjälltopparna. Sverige går därmed mot en allt mer likartad fågelfauna, som vi skrivit om tidigare.

– Bofasta eller kortflyttande fågelarter, som tillbringar mycket tid i fjällen, har minskat mer än långflyttande arter som endast är i häckningsområdet en kort tid på sommaren. Det pekar på att minskningen av antalet fåglar huvudsakligen beror på förändringar i fjällen, säger Åke Lindström.

Källa: Lunds Universitet via Sveriges Ornitologiska Förening

Mer att läsa