Gå till innehållet

Kotulan – invasiv växt som hotar Sveriges biologiska mångfald?

Den sydafrikanska växten kotula tycks sprida sig på flera platser i Sverige. Ulf Gärdenfors, professor i naturvårdsbiolog och chef för ArtDatabanken, upptäckte nyligen att växten spritt sig kraftigt Skånes östra kust.

– Strandlinjen där var bitvis helt gul av en växt som jag kände igen från flororna men inte hade sett förut och den växte i enorma massor. Om den fortsätter sprida sig, och det måste ha gått oerhört snabbt, så kommer den att konkurrera ut naturlig strandvegetation, säger han till P4 Sjuhärad.

Ulf Gärdenfors menar att det är “bråttom att dokumentera vilken vegetation som kotulan tränger ut“.

Den decimeterhöga prästkragelikande växten med gula blommor härstammar från Sydafrika och växer också i “enorma mängder” på strandängarna vid Tjusby fjärd på Öland. Ölands botaniska förening spår att växten kanske framöver kan bli ett “besvärligt inslag på östra Ölands välbetade sjömarker“.

I tidningen Svensk botanik skrivs det om kotulan i en artikel från 2003. Förstafynd av växten gjordes i Sverige redan 1853 och det finns bland annat tidigare fynd i Skåne från 1997 och 2000 och Blekinge 2002. Hur stor risken är att kotulan ska konkurrera ut den svenska växtligheten verkar än så länge oklart, men i Svensk botanik skriver botanikern Åke Widgren så här:

– Erfarenheter från Tyskland visar att kotulan ibland kan uppträda i massförekomster men att den också ofta är obeständig. Arten har försvun- nit från flera av sina gamla lokaler. Den anses idag som starkt hotad i Niedersachsen och inga nyfynd har gjorts på de Nordfriesiska öarna under senare år (Hegi 1987). Då kotulan även förekommer som trädgårdsväxt har sannolikt en del av de europeiska förekomsterna förvildats från odling.

Precis som Ulf Gärdenfors anser Åke Widgren att det är angeläget att växtens framfart i landet följs.

Läs mer:
Våra artiklar om invasiva arter.

Källor: P4 Sjuhärad, Svensk botanik och Ölands botaniska förening

Mer att läsa