Gå till innehållet

Köttindustrin orsakar död i Mexikanska golfen

Kycklingar i köttindustrin. Foto: Shpernik088 – Eget arbete, CC BY-SA 4.0.

Den globala köttindustrin bär skulden för att stora områden i Mexikanska golfen dör, enligt en ny rapport från den amerikanska miljöorganisationen Mighty. Det är nödvändigt att köttätandet minskar för att rädda miljön, enligt författaren till rapporten.

Näringsämnen från gödningsmedel som används vid odling av soja och majs till djurfoder rinner ned i vattnet. Dessa näringsämnen orsakar kraftig algblomning vilket i sin tur leder till syrebrist och att stora områden i bukten dör.

USA:s aptit för kött är anledningen till föroreningarna, enligt Mightys rapport. USA är världens största producent vad gäller kyckling och nötkött. I rapporten pekas en rad företag ut som miljöbovar, bland annat Tyson Foods. Det är USA:s ledande köttleverantör och förser McDonalds, Burger King och Walmart med kött.

– Det här problemet blir bara värre och värre och inga regleringar finns för att stoppa föroreningarna, säger Lucia von Reusner, kampanjledare på Mighty och författare till rapporten, i en artikel i The Guardian.

– Företagen måste bli mer hållbara. Att köttätandet minskar i USA är nödvändigt för att klara miljön.

Köttätandet måste minska i världen, menar organisationen Mighty. Foto: scattidigusto.it via Wikipedia Commons

Rapporten från Mighty analyserar köttproduktionen i landet. Enligt studien är produktionen sammanlänkad med ett system av industrialiserade jordbruk, monokulturer och djurhållning som står för föroreningarna. De naturliga grässlätterna, prärien, omvandlas allt snabbare till soja- och majsfält som blir djurfoder. När jorden friläggs eroderas den vid regn och gödningsmedlen rinner ned i bäckar, sjöar och åar som i sin tur rinner ut i havet. Även dricksvattnet i USA hotas av köttindustrin eftersom det har så höga halter av nitrater.

35 miljoner kycklingar, 415 000 grisar och 125 000 biffkor slaktas varje vecka åt företaget Tyson. Något som kräver tusentals hektar majs- och sojaodlingar per år, enligt rapporten. Amerikanarna äter 96 kg kött per person och år. I Sverige äter vi också mycket kött. 2016 förbrukade vi 87.7 kg kött per person och år, enligt Jordbruksverket.

Rapportens författare kräver att Tyson och andra företag tar initiativet för en mer miljövänlig linje och tvingar djurfodersproducenter som Cargill att minska sina föroreningar. Det kan göras genom att odlingssättet förändras. Jorden ska inte lämnas bar så att den eroderar och näringsämnen läcker ut. Det är också viktigt att gödsla mer effektivt och att minska kemikalieanvändningen.

Källa: Mystery Meat II

Mer att läsa