Gå till innehållet

Köttguiden 2016: Vi måste halvera köttätandet

Illustration: WWF

Illustration: WWF

Idag lanserade Världsnaturfonden Köttguiden 2016 med riktlinjer om hur man bör äta kött. Slutsatsen är återigen att vi i Sverige äter mer kött än vad planeten tål och budskapet är tydligt: “vi måste halvera köttätandet”.

kottguiden– Vi måste minst halvera köttätandet om vi ska klara av att leva inom ramarna för vad planeten tål. En hållbar kost förutsätter att vi äter mer protein från växtriket och att de som äter kött väljer mindre men bättre kött. Vi gör en god gärning för planeten när vi väljer bort importerat kött och satsar på mer vego, säger Håkan Wirtén, generalsekreterare på Världsnaturfonden WWF.

Det enklaste sättet att sammanfatta rekommendationerna i Köttguiden 2016 är att vi bör minska köttätandet och när vi äter kött bör det vara KRAV-märkt eller svenskt EU-ekologiskt. Köttätandet världen över ökar kraftigt och bidrar till minskad biologisk mångfald, ökad användning av bekämpningsmedel och ökade utsläpp av klimatgaser.  Köttproduktion och köttätandet står för 15 procent av de globala klimatutsläppen. Idag äter vi i Sverige dubbelt så mycket kött som under 1970-talet.

Om du känner att du måste äta kött så är viltkött från rådjur, älg, vildsvin eller hjort det överlägset bästa. Det får grönt ljus på alla punkter, men det gäller inte renkött, som inte ens är med i guiden.

– I dag finns det inte tillräckligt med underlag för en egen bedömning av renköttet. När kunskapen utvecklas kommer vi även att kunna presentera en bedömning av renkött, skriver WWF i Köttguiden.

En nyhet i årets Köttguide från WWF är att antibiotika tas med som kriterium förutom biologisk mångfald, kemiska bekämpningsmedel, djurvälfärd och klimat. Enligt Köttguiden används antibiotika fortfarande i för stor utsträckning i många länder vilket kan leda till ökad resistens och dessutom ökade utsläpp, enligt en ny studie.

LÄS ÄVEN: • Dubblerat metanutsläpp från boskap som ges antibiotika.

I korthet påpekar Köttguiden även att man bör välja baljväxter (bönor, linser och ärtor) och ägg som proteinkällor i större utsträckning, minska matsvinnet, äta mindre onödigt fett, socker och salt och att plockgodis ger lika hög klimatpåverkan per kilo som kycklingkött.

LÄS MER:
Ladda ner rapporten här.
Ladda ner Köttguiden som app här.

Källa: Världsnaturfonden

Mer att läsa