Gå till innehållet

Köttätandet och flygandet ökar i Sverige

Att äta kött och flyga hör till de värsta handlingarna man kan göra för klimatet. Trots det äter vi i Sverige allt mer kött och flyger allt oftare. Nu efterfrågas politiska åtgärder för att minska svenskarnas höga belastning på jordens resurser.

Jordbruksverket utannonserade nyligen att förbrukningen av kött nådde en ny rekordnivå i Sverige under 2016. Kyckling står för den största ökningen som nu gör att svenskar i snitt äter 87,7 kilogram kött per år.

– Det är oroväckande att förbrukningen av kött ökar, det klarar inte planetens gränser. Nu vill vi se att regeringen tar fram en strategi för hur vi halverar köttkonsumtionen, säger Anna Richert, matexpert på Världsnaturfonden WWF.

Förutom att vi äter rekordmycket kött så ökar också importen av alla köttslag förutom gris.

– Att importen ökat för framförallt nöt och lammkött är ett steg i fel riktning. Vi behöver fler betande djur i det svenska landskapet och fler medvetna konsumenter i matbutiken, säger Anna Richert.

Även flygandet ökar
Dessutom flyger svenskar allt mer. Antalet internationella resor som svenska invånare gör har ökat med 130 procent från 1990 till 2014 enligt en studie som Chalmers tekniska högskola gjort på uppdrag av Naturvårdsverket. I snitt flyger vi nu utomlands en gång om året. Det är både de långa och korta flygresorna som ökat.

Forskarna frågar sig vilka alternativ som finns för att “hantera denna­ ohållbara utveckling” och svarar själva:

– En möjlighet är naturligtvis att förlita sig på att privatpersoner och företag väljer att hushålla med flygresandet av miljömässiga eller ekonomiska skäl. Vissa privatpersoner kanske bestämmer sig för att flyga max vartannat år och några företag kanske satsar stort på resfria möten. Vår övertygelse är dock att det behövs politiska styrmedel för att komma tillräckligt långt.

I en annan ny studie om svenskars flygvanor av Ipsos och KLM, som också slår fast att flygresandet ökar, så framkommer att för svenska resenärer är priset viktigare än miljöaspekten i val av transportmedel. Eller med andra ord – det är så billigt att flyga att det inte tas någon miljöhänsyn när man väljer mellan exempelvis flyg, tåg eller bil.

Källor: Jordbruksverket, WWF, Chalmers, DN och SVD

Mer att läsa